چرا در کليسا خدمت کنيم؟ دانلد. س. ويتني

نویسنده: دانلد. س. ويتني
مترجم: دکتر فريدون موخوف
گروه: مقاله

دیباچه

بسياري از مردم، اين روزها، به دنبال جايي براي خدمت نمي گردند، بلکه به دنبال جايي هستند که
در آن خدمت کرده شوند. داشتن چنين منشي براي دنيا چيزي عادي است، ليکن ديدن اين منش و
طرز برخورد در ميان مسيحيان زنگ خطر را به صدا در مي آورد.

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی