چرا کتاب مقدس را مطالعه کنيم؟

نویسنده: هاوارد و ويليام هندريکس
مترجم: دکتر فريدون موخوف
گروه: مقاله

دیباچه

در فصل پيش به شش دليل عمومي اشاره کرديم که چرا مردم خود در كلام خدا غوطه نمي خورند.
بگذاريد دليل هفتم را هم به آن اضافه کنم: براي اينکه کسي به آنها هرگز نگفته که از اين امر چه
چيزي عايدشان خواهد شد. فوايد مطالعه کتابمقدس چيست؟ در کتابمقدس براي من چه چيزي
هست؟ اگر وقت خود را بدين شکل سرمايه گذاري کنم، چه سودي عايد خواهد شد؟ اين امر در
زندگي من چه تفاوتي ايجاد خواهد کرد؟

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی