گناه و نجات

نویسنده: اسقف لسلی نیوبگین
مترجم: translated by : I.M
گروه: کتاب

دیباچه

نجات چیست ؟ هر وقت انسان را مورد مطالعه قرار می دهیم و او را در هر زمان و در هر جا می بینیم متوجه می شویم که وجود او پر از تناقض است . انسان بضد خودش تقسیم شده است و بخلاف محیط خود زندگی می کند . با خودش در صلح و سلامتی نیست و با دنیای خویش نیز در ستیز است . اگر حالاتی را که وی در تناقض است مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که تناقضات وجودی او چهار بعد مشخص دارد .

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی