شُکوهِ پسرخواندگی

نویسنده: شبان رضا صفا
مترجم: انتشارات هاروسترس
گروه: کتاب

دیباچه

جنبش پروتستان که بوسیله مارتین لوتر و جان کلوین رهبری گردید باعث تغیرات زیادی در عمل کرد و اصول زیر بنائی کلیسا در قرن شانزدهم گردید. در سال 1517 مارتین لوتر، 95 تز را منتشر کرد که در مورد مراسم غسل تعمید و آمرزش گناه در میان کلیسای کاتولیک تمرکز داشت. لوتر دریافت که خیلی از عملکرد های کلیسا در این مورد تخطّی مستقیم از کتاب مقدس می باشد. برای مثال اعمالی از قبیل پرداخت جریمه نقدی به کلیسای کاتولیک برای بخشش موقّتی از گناهان، گفته میشد که آنها میتوانند از این طریق رهایی یابند. جنبش پروتستان باعث شد که در مورد درک و فهمیدن کتاب مقدّس نور جدیدی بتابد. زنان و مردان خود شروع به تحصیل کتاب مقّدس کردند و دریافتند که رستگاری فقط بوسیله فیض حاصل میگردد نه بوسیله کار آنها. هرچند مردانی مثل لوتر و کلوین کلیسا را بوسیله قوانین شریعت تکان دادند، ولی متأسفانه همه قوانین را نتوانستند از کلیسا پاک نمایند. در سال 1980 من در کلیسای لوترن در سوئد به مسیح ایمان آوردم و متوجة این حقیقت شدم که خیلی از اعمالی که در کلیسای لوترن انجام میپذیرند پایۀ درستی از کتاب مقدّس ندارند.اکنون که من با کلام خدا آشنا گردیده ام، میتوانم بدون شک شهادت دهم که خیلی از اعمال و اصولی که امروزه درکلیساها انجام میگیرند ضدّ کلام خدا است، درست مانند زمان لوتر.من معتقد هستم که جنبش تازه ای در کلیسا مورد نیاز است، نهضتی که در آن ما بایستی تمامی اصول و عمل کرد انسان را با کتاب مقدّس مطابقت کنیم و هر چیزی را که بر خلاف بازخرید عیسی مسیح باشد رد کنیم. همانطوری که شما این کتاب و کتابهای دیگری را که از سری پیمان جدید در حال نوشتن هستم، می خوانید تشویقتان میکنم که هر مطلبی را که در مورد کتاب مقدّس می خوانید آزمایش نموده و در جستجوی حقیقت آن باشید چون بدون آن ما آزاد نخواهیم شد.
« حقیقت را خواهید شناخت، و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. »
یوحنا باب 8 آیه 32

مطالعه کتاب

بیشتر بخوانید

Fourmooli jahate taasirgozari bar donyaye khod - فرمولي جهت تأثيرگذاري بر دنياي خود - بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
نویسنده: بيل هايبل و مارک ميتلبرگ
مترجم: فريدون موخوف
Feyze hadyeh dadan - فيض هديه دادن - توني ايوانز
نویسنده: توني ايوانز
مترجم: فريدون موخوف
Fergheha va shakhehaye masihiyat - فرقه ها و شاخه های مسیحیت - آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: کانون اندیشه مسیحی
Zendegi pas az marg va vaghaye akharozzaman ( Arman Roshdi ) - ( زندگی پس از مرگ و وقایع آخرالزمان ( آرمان رشدی
نویسنده: آرمان رشدی
مترجم: آرمان رشدی