اشعیا ۶۱: ۲-۱
Christmas
توسط: کشیش سیامک زرگری
29 دسامبر, 2013
آخرین موعظه
توسط: کشیش سیامک زرگری
15 دسامبر, 2013
به همراه شام خداوند
توسط: کشیش سیامک زرگری
24 نوامبر, 2013
توسط: کشیش سیامک زرگری
17 نوامبر, 2013
توسط: کشیش سیامک زرگری
10 نوامبر, 2013
توسط: کشیش سیامک زرگری
3 نوامبر, 2013
موعظه شام خداوند
توسط: کشیش سیامک زرگری
27 اکتبر, 2013
مراسم ویژه جشن شکرگزاری
توسط: کشیش سیامک زرگری
20 اکتبر, 2013
توسط: کشیش سیامک زرگری
13 اکتبر, 2013

برای دیدن موعظه های بیشتر به پایین اسکرول کنید!