اشعیا 19:57 و 11:55
ویژه برنامه کریسمس 2023
توسط: کشیش سیامک زرگری
18 دسامبر, 2022
توسط: کشیش سیامک زرگری
11 دسامبر, 2022
توسط: کشیش سیامک زرگری
4 دسامبر, 2022
توسط: کشیش سیامک زرگری
27 نوامبر, 2022
توسط: کشیش سیامک زرگری
20 نوامبر, 2022
توسط: کشیش سیامک زرگری
13 نوامبر, 2022
6 نوامبر, 2022
همراه با شام خداوند
توسط: کشیش سیامک زرگری
30 اکتبر, 2022
23 اکتبر, 2022
توسط: کشیش سیامک زرگری
16 اکتبر, 2022
برای دیدن موعظه های بیشتر به پایین اسکرول کنید!