آيا ايمانداران لازم است که از لعنتهای خود و اجدادشان آزاد شوند؟

کشیش سیامک زرگری
9 آوریل, 2017

چکیده موعظه

خدا میخواهد ما وعده های او را بشناسیم وعده هایی که چک نقد برای زندگی ماست.تمام کتاب مقدس دسته چک خدا امضا شده و آمده است به خون عیسی روح القدس و پدر امضا شده است و من باید آن را به ایمان نقد کنم.اتومات انجام نمیشود باید دریافت کرد.به ایمان میتوانی بگیریو با بی ایمانی از دست میدهی عدم شناخت بی ایمانی می آرود..ایمان در کلام خدا میگوید به کوه بگویید جا به جا شده و در دریا افکنده شود انجام میشود.اما الان به واقع بخواهی سنگ را میتوانی جا به جا کنی؟بعد امتحان میکنی میبینی نمیشود دچار بی ایمانی میشوی!در کتاب مقدس ما انواع ایمان داریم 1- ایمان نجات بخش:خدایا بر من گنه کار رحم کن ایمان دارم تو خدای محبت برای گناهان من مردی بعد سه روز رستاخیز داری تو را به زندگی ام دعوت میکنم تو پادشاه صلح و سلامتی من باش.این ایمان باور به کار مسیح روی صلیب است که جریمه ما را داد و ما عادل شمرده میشویم و اگر بمیریم در آغوش او چشم باز میکنیم.این ایمان کوه جا به جا نمیکند!2- انجیل مرقس میگوید اگر به خدا ایمان داشته باشی در واقع دارد میگوید اگر ایمانی چون خدا داشته باشی!ایمانی از جنس خدا یعنی عطای ایمان.ایمانی که مثل ایلیا می ایستد و از آسمان آتش بر مذبح جاری مکیند.این ایمان برای یک مقطع خاص می آید قدرت خدا می آید کاری انجام میدهد کار غیر ممکن انجام میشود وتمام .بعد دوباره ایلیا میشود انسان معمولی ای که ممکن است دوباره بترسد گشنه شود تشنه شود افسره شود برود زیر درخت گریه کند من خسته شدم.این ربطی به ایمان نجات بخش ندارد.3- ثمرات روح ایمان است.ایمانی که میوه می آورد.کاری را انجام میدهد.خاصیت ایمان تولید کننده و عمل کننده است.شیطان هم ایمان دارد خدا وجود دارد منتها شیطان آنقدر ایمان دارد وقتی اسم اعیسی می آید میلرزد!اما مطیع مسیح نیست و میوه ی روح القدس همین است خدا صبر ومحبت است پس در من میوه ی صبر و محبت باید به وجود آید.بله عیسی روی صلیب لعنت های ما را برداشت ما نیز همین کار را میکنیم من نیز در نام عیسی لعنت ها را باطل میکنم.باید کیستی خود را در مسیح اعلام کرد این اعتراف نیکوی ایمان است1- چی نیستم؟2- چی هستم؟کلام خدا میگوید پسر خدا آمد تا اعمال ابلیس را باطل کند و هرکه به او ایمان داشته باشد میتواند کار های او را بکند.

اشتراک