آيا مسيح امروز هم شفا ميدهد ؟

کشیش سیامک زرگری
21 ژانویه, 2018

چکیده موعظه

رابطه ملکوت خدا شفا
اشعیا 53 آیه4و5 «لکن او غمهای ما را بر خود گرفت ودر های ما را بر خویش تحمل نمود وما او را از جانب خدا زخمت کشیده ومضروب ومبتلا گمان بردیم و حال آنکه به سبب تقصیر های ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تادیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخم های او ما شفا یافتیم »راجع به مسیح صحبت میکند و مسیح را به عنوان خالق رنجبر که می آید تا به جهت گناهان بشر بمیرد صحبت میکند.و از 700 سال قبل از آمدن عیسی پیشگویی شده بود.وعده ی خداست که قلب خدا را برای هر کس که به او ایمان آورده نشان نیدهد و اگر بیمار هستید این آیه برای شماست.اشعیا 61«روح خدا یهوه بر من است زیرا خدا مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکسته دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری ومحبوسان را به آزادی ندا کنم » برای کسانی است که خود را به خدا تقدیم میکنند تا خدا از طریق آنها ملکوت، شفا وقدرت خود را نمایان سازد.خدا میگوید دوره ی مصیبت تمام شده به دنبال آن باشید که خدایا سهم من در ملکوت تو چیست.هر کجا میورید مسح خدا،سایه ی خدا باشید و چنان حرف بزنید که گویی خدا سخن میگوید و اینجاست که خدامیخواهد شما را مسح کند.درست است این آیه ی نبوتی با آمدن عیسی محقق شد اما عیسی گفت هر که به من ایمان آورد،هر آنچه من کردم را دو برابر خواهد کرد.وقتی دهانت را باز میکنید تشویق بنا تسلی ایمان و امید باشد شما فرزند خدا هستید نه فرزند تاریکی!اجازه بدهید روح خدا بر شما بیاید و خدا از طریق شما عمل کند.شفا جزء ملکوت خداست و با هر شفا ملکوت عیسی مسیح جاری میشود وحاکمیت خداوند از طریق شما که روح خدا را دارید اعلام میشود تا به هر خانه ای که قدم میگذارید شالوم خدا جاری شود و این است فرزند خدا بودن.و این مسح از قلب دردمند (دلسوز) و حضور خدا می آید.هیچ آکادمی نمیتواند بر شما مسح بریزد.مشغول ملکوت خدا باشید که او نیاز شما را خواهد داد این وعده ی اوست پس به خدا اجازه دهید از شما استفاده کند نیازی نیست کامل باشید فقط باید خود را تقدیم کنید او خودش شما را تقدیس میکند و مسح خود را بر شما میریزد. شاگردان از عیسی خواستند دعا کردن را بدیشان بیاموزد تا بتوانند چون عیسی عمل کنند چون هر وقت عیسی دعا میکرد اتفاقی میافتاد.عیسی شروع دعا را با ملکوت خدا میگوید.اول باید دانست که ملکوت خدا قلب سلامتی است.و در آسمان خدا بیماری و ماتم نیست.در ملکوت خدا در آسمان نفاق و جدایی مرگ و غم بیماری نیست.پس ای پدری که در آسمان هستی بیا و آنچه در آسمان تو هست را بر زمین جاری کن.ملکوت خدا با عیسی آمد.الان لازم است ملکوت خدا را در مسیح عیسی پیش ببریم.کلام خدا شفا را نان میخواند.یعنی خدا میخواهد به فرزندانش نان بدهد .رابطه مستقیمی بین نان و ملکوت خداست چونکه ملکوت خدا حضور خداست و در سفره ی خدا همیشه نان هست.لوقا11:11«وکیست از شما که پدر باشد و پسرش از او نان خواهد سنگی بدو دهد؟

اشتراک