آیا می خواهی از زندان افکار خود آزاد شوی؟

کشیش سیامک زرگری
4 آگوست, 2013

چکیده موعظه

خیلی اوقات ما به واسطه واقعیت ها در زندان می افتیم.آن چیزی که دیده میشود.ما ایرانی ها در غیبت تهمت و داوری این سه کار را تجربه کردیم.بله واقعیت ها یک چیز است اما حقیقت چیز دیگری است.حقیقت آن چیزی است که خدا از بالا نگاه میکند.واقعیت میگوید در کلیسا همه بیمارند اما حقیقت میگوید اینها بچه های من هستند.ما باید به حقیقت نگاه کنیم نه واقعیت.واقعیت روی تجربیات استوار است اما حقیقت بر ایمان است.پس بیاییم چشم از شرایط و واقعیت برداریم و مثل عقاب از بالا حقیقت را ببینیم.آدم ها را بر اساس یک مقطع و یک روز نسنجید و زندگی شان را زیر سوال نبرید همه چیز را در نظر بگیرید و فیض خدا را که شامل حال ما شده است را مافوق همه چیز قرار دهیم.اینکه ما چه نگاهی به خدا داریم باعث میشود یا در زندان باشیم یا آزاد باشیم.به من بگو به چه خدایی ایمان داری تا بگویم که هستی.ایمان تو به خدا زندگی ات را شکل میدهد.انسان آنگونه که ایمان دارد زندگی میکند و شناخت ما به خدا زندگیمان را نشان میدهد.کلام خدا میگوید انسان شبیه خدا خلق شد (در پدر فرزند هستیم در پسر غلام هستیم و در روح شاهزاده هستیم).دوم قرنتیان 13:14 «فیض عیسی مسیح خداوند و محبت خدای پدر و رفاقت روح القدس با جمیع شما باشد تا ابد.». ما در دنیایی زندگی میکنیم که محبت کمرنگ و نایاب است و هرکس فکر خود است درحالیکه محبت یعنی رو به سوی دیگری داشتن و به کسی خارج از خودت نگاه کنی.خبر خوش انجیل این است که خدا محبت است اگر ما شبیه خدا هستیم باید در عمل و محبت مثل او باشیم.هیچ کجا نمیگوید خدا از جهانیان انتظار محبت داشت تا پسرش را بدهد بلکه میگوید خدا جهانیان را محبت کرد زمانی که در گناه بودند و پسر یگانه خود را داد پس ما نیز باید محبت باشیم و محبت حلیم و بردبار است و سوءظن و خشم و بدبینی ندارد.اول یوحنا4:7«ای حبیبان یکدیگر را محبت نماییم زیرا محبت از خدا است و هرکه محبت مینماید از خدا مولود شده است و خدا را میشناسد و کسی که محبت نمینماید خدا را نمیشناسد زیرا خدا محبت است و محبت خدا اینگونه ظاهر شد که پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا مثل او زیست نماییم و محبت در همین است نه آنکه خدا را محبت نمودیم بلکه او ما را محبت نمود و پسر خود را داد تا کفاره گناهان ما باشد ای حبیبان........

اشتراک