از جهنم درون آزاد شو

کشیش سیامک زرگری
27 اکتبر, 2013

چکیده موعظه

در کجا ساکن هستی؟کلام خدا از دو واژه استفاده میکند بهشت و جهنم!اکنون در بهشت هستی یا جهنم؟ما ایمانداریم بعد از پایان عمر در بهشت در کنار مسیح خواهیم بود زیرا گناهان ما بخشیده شده و نام ما در دفتر حیات است.اما منظور زمین است امروز و فردای من که در کدامیک هستم؟جهنم در زبان عبری (حنوم / شئول)است.دعوت مسیح این است بیایید نزد من ای تمامی کسانی که در جهنم هستید من شما را در بهشت ساکن خواهم کرد.در اسرائیل قدیم بت پرستان متفاوتی بود خدایی به اسم ملک که مردم بچه های خود را روی هیزم میبستند و تقدیم به بت میکردند مخصوصا پسران نخست زاده را و این کار نزد خدا مکروه بود.وقتی یوشیا پادشاه آمد تمام بت پرست ها را بیرون کرد و هر قربانی را برای بت ممنوع کرد آن دره که این رویداد آنجا انجام میشد که همیشه آتش و بود یک قربانی که مشغول سوختن بود و داد میزند (حنوم)نام داشت.کم کم آن منطقه شد زباله دانی بزرگ در بیرون از اورشلیم تا رسید به زمان عیسی!آن دره به خاطر آن زباله بوی بدی میداد و یهودی ها آنجا را آتش زده بودند که آشغال ها را بسوزانند بوی بد برود.حالا عیسی آمده و راجع به جهنم و حنوم(شئول و جایی که فشار دندان است) که صحبت میکند مردم به خوبی میفهمند راجع به چی میگوید .عیسی راجع به جهم زمینی صحبت میکرد اما نه آن دره بلکه قلب تو آنجا که همش دعوا و نفرت و نا آرامی است واقعیت های تلخ که قلب تو را به درد و عذاب آورده و عفونی کرده است.مسیح فقط وعده آسمان را به ما نمیدهد او میخواهد زندگی ما در او در آرامی باشد.بهشت در کلمه یونانی(پارادایس/پردیس)است جایی که خیلی زیبا بود و امنیت و خوشی سلامتی و دوستی و صلح و صفا دارد پارادایس و بهشت شناخته میشد.مسیح میگوید جایی که خدا در زندگی تو نیست آنجا جهنم است اما جایی که خدا در زندگی تو باشد آنجا پارادایس است.کلام خدا میگوید اگر مسیح را داری آنجا بهشت است هرجا روح خدا باشد آنجا آزادی و آرامی است آنجا ملکوت خدا است و بهشت است.کسی که زمین اش در جهنم است آسمانش نیز در جهنم است اما وقتی آسمان تو در بهشت است شیطان میخواهد زمین تو را با جنگ ها جهنم کند..........

اشتراک