از سبّت خود مواظبت کن که دزديده نشود

کشیش سیامک زرگری
23 سپتامبر, 2018

چکیده موعظه

زندگی مسیحیان بریده بریده است بخشی برای مسیح و بخشی مربوط به گذشته و شیطان.و شیطان تمام تلاش خود را میکند که تو این خط ها را نبندی.جنگ ها که می آید نشان میدهد که تو خلاف اراده شیطان و موافق با اراده خدا زندگی میکنی و وقتی همسو با شیطان هستی اصلا حمله نداری!پس نگران نباشید.هیچکس کامل نیست اما خداوند قادر مطلق به واسطه فیض ما را پذیرفته است. آیا در روز سبت شفا جایز است؟میدانیم که این سوال از عیسی پرسیده شد.و عیسی خود را صاحب سبت معرفی کرد.آیا شفا و نیکویی کار است که در سبت انجام نشود یا نان روزانه است؟سبت از خدا تراوش شده و تمام روزهای ما در مسیح باید سبت باشد .دنیا و فامیل هایت سبت ندارند چون عیسی را ندارند اما تو عیسی را داری پس سبت را داری آرامی را نیز داری و صاحب سبت در قلب تو سلطنت میکند.دومین دزدان سبت: مردم.اطرافیان ما هستند.انسان در در محیطی!خیلی ها در خانواده هایشان نتوانستند سبت داشته باشند و از پدر و مادر خود سبت نگرفتند!همسر سبت نداده است!مسیح میگوید پادشاهی تو بیاید ای پدر که در آسمانی!پادشاهی خدا در باغ عدن سبت داشت این دعا یعنی سبت تو (شفا قوت آزادی و...)بیاید.دزد اولی موفق نشد در قلب تو کاری انجام دهد می آید از نردیکان تو استفاده میکند که آنها نیز ناخواسته ما را صدمه میزنند.اگر تشخیص بدهی که جنگی که بر توست از دنیای تاریکی است و دزد در حال دزدی شالوم و سبت توست تو میتوانی 4 برابر آن را پس بگیری.و این درحالی است که خودتان شرایطی فراهم نکنید دیگران از شما دزدی کنند پس تو باید از سبت خود مراقبت کنی.صبح حالت عالی است یکی یه چیزی میگوید حالت به هم میریزد،چی شد سبت؟دارد دزدیده میشود!عمد و غیر عمد مهم نیست ،آنچه مهم است دزدیده شدن سبت است.حواست به قلبت باشد همسایه ات را دزد نکن!مواظب باش خطا نکنی! لوقا13:10 .بیشترین شفاهای عیسی روز سبت بود.و عیسی در جواب مخالفان میگوید شریعت مهم تر است یا رحمت؟چون خدا شریعت را به خاطر رحمت داد پس اگر شریعتی رحمت نداشته باشد از خدا نیست.شریعت بدون روح میکشد و روح خدا روح محبت است.کسی که سبت ندارد بار دارد و از طریق زبانش این بار را خالی میکند.مراقب باشیم چه از دل ما خارج میشود چون خدا مطابق دل ما،ما را داوری میکند.خدا میخواهد ما از بارهایمان آزاد شویم.

اشتراک