از پُری روح تا قوت روح القدس

شبان رزیتا زرگری
7 فوریه, 2016

چکیده موعظه

آیا میدانی آن درد هایی که در زندگی کشیدی برای چه بود؟چرا خانواده ی من این است؟کاش مادر و پدر من آن بود.ما حتی نمیتوانیم شرایط زندگی خود را انتخاب کنیم.خانواده را نیز همین طور.وقتی این بچه بزرگ میشود سختی ها تلخی ها افتاده هایی را تجربه میکند از طرفی هم شادی ها عروسی ها و..خوب و بد قسمت دوم زندگی همان کودک است که آنجا خودش را میشناسد که من کی هستم و حالا برای آینده ام چه کنم و چه کسی بشوم؟همه ما ایده های عالی برای آینده ی خود داشتیم.ممکن نشویم اما انسان به امید خود زنده است .در دوم تواریخ شرح حال تاریخی پادشاهان اسرائیل است و همه یک جمله ی مشترک داشتند :یوشیا فرزند فلان به دنیا آمد و در سن فلان پادشاه شد و این تعداد سال پادشاهی کرد.اما کجا به دنیا آمد و کی پادشاه شد نقطه ای مبهم است که نوشته نشده انگار از قبل کسی آنها را نمیشناخت.از خدا پرسیدم خدایا چرا از بچگی آنها نگفتی؟خدا گفت من چیزهای مشترک آنها را گفتم زیرا هر کس شرح حال متفاوتی برای زندگی اش دارد اما در این که من آنها را خواندم و هرچه بودند و هر چه کشیدند مهم نبود بلکه من آنها را مسح کردم و پادشاه شدند .گاهی فکر میکنیم چرا ما این سختی ها و مشکلات را در زندگی داشتیم؟حالا که این سختی ها را کشیدم نمیتوانم پادشاه باشم من در زندگی زمینی نابود شدم و کلی سختی کشیدم خیانت دیدم در فقر بودم در اعتیاد هستم ا در فحشا بودم چگونه میتوانم در پادشاهی خدا باشم؟......

اشتراک