اسلحه جنگ روحانی: سپر ایمان,کلاهخود نجات,شمشیر روح

کشیش سیامک زرگری
3 می, 2015

چکیده موعظه

آمین سلامتی و برکت را از خدا میگیریم اما محافظتش در عین اینکه دست خدا است،دست ما نیز هست از این رو کلام خدا صحبت از جنگ روحانی میکند جنگی که علیه هر آن چیزی است که از خدا در تو است.چرا این همه جنگ؟کلام خدا میگوید رئیس این جهان شیطان است و تمام دنیای سقوطکرده زیر اقتدار شیطان است و فقط مایانی که در مسیح عیسی هستیم در پادشاهی خدا هستیم.حال ،ما که کسی ما را نمیشناسد ،در این دنیای 7 میلیاردی جز مورچه ای بیش نیستیم و به اصطلاح یک الف بچه بیش نیستیم جلوی دشمن خلقت ایستاده ایم و تمام کرک و پرش را میریزانیم و رسوایش میکنیم و میگوییم نه دنبال تو نمیاییم بلکه بقیه را نیز از اقتدار شیطان خارج میکنیم.بله طبیعتا شیطان بر علیه این یک الف بچه خواهد بود اما قدرت آنی که در این یک الف بچه هست بزرگتر از آنی است که در این دنیا است.قدرتی که در ما است بالاتر از آنی است که رد این دنیا حکومت میکند از این رو جنگ روحانی هست.وقتی مقابله میکنی با شیطان،قبلا میگفت بیا یک سوت میزد میرفتی الان نمیکنی نمیروی و نمیخوری بی شک از تو عصبانی است.پس جنگ برای کسانی است که نمیخواهند مطابق پادشاهی شریر عمل کنند اما مسیح قبلا بر این دشمن پیروز شده است و تمام قلق این دشمن را میشناسد و شیطان را رسوا کرده است قبلا او را زده است!کلام خدا میگوید شیطان زیر پا های شما ساییده خواهد شد.اسلحه های جنگ روحانی را بررسی میکنیم.اولین اسلحه کمربند راستی است هم کلام خدا که کمربند راستی است و هم خودت در راستی زندگی کنی،دومین اسلحه جوشن عدالت بود و سوم نعلین انجیل سلامتی است.پیغام انجیل پادشاهی خدا است و انجیل یعنی سه کاری که عیسی گفت انجام دهید:,,,,,,

اشتراک