اقتدار مذبح

کشیش سیامک زرگری
28 ژوئن, 2020

چکیده موعظه

 

اسامی که بر مذبح ها نامیده میشود حاکمیت خدا را بر تو اعلام میکند.وقتی غرورت را به خدا بسپاری زبانت را به مذبح خدا میگذاری آنجا حاکمیت جدید بر زندگی تو میاورد و مالک آن قسمت تو خواهد شد.قوت زمانی میاید که تو در مذبح چیزی را به خدا سپردی و وقتی حاکمیت خدا میاید آن موقع اجازه داری راجع به آن قسمت دعا کنی و جواب خدا برای تو بلی خواهد بود.خدا میخواهد ما یاد بگیریم به او اعتماد کنیم و اعتماد یعنی سپردن حتی اگر ندانی چه میشود.دست و پای انسانی نزن نه به خواهش من بلکه به اراده ی خدا.تو میتوانی میل خودت را به خدا بگویی اما پشتش اراده ی خدا را اعلام کن و بپذیر.جنگ ،جنگ اقتدار است و مذبح ها میدان جنگ بر روی جسم و روح روان تو است که اگر بنا کنی اقتدار خواهی یافت.خدا قوم اسرائیل را  از مصر برده در مسیر سرزمین موعود هستند و حضور خودش نیز با آنها است.(رفیدیم)روزهای راحتی ها و آرامی و ناگهان همه چیز به هم میریزد.!عمالیق در کتاب مقدس سمبل شیطان است و قوم خدا سمبل کلیسا.شیطان بر ضد کلیسا که من و شما هستیم که خون عیسی را داریم حمله میکند تا بهم بریزد.خدایا چه کار کنم؟موسی به یوشع گفت بیرون رفته با مردانی دیگر با عمالیق مقاتله کن.این جنگ برای تو و خدا است زیرا شیطان هم به برکت تو حمله کرده هم به خدایی که آن برکت را داده است.بایست در مقابل آنچه بر ضد تو ایستاده و با اقتدار عمل کن/بلافاصله قبل از هر چیزی این است به جای اینکه تمام تمرکزت را روی دشمن بگذاری ،اقتدار خدا را به دست بگیر عصای خدا را به دست بگیر.بر قله (سر جایگاهت)بایست.تو باید عصا و اقتدار خودت را به دست بگیری و این کاملا شخصی است.و موسی میگوید من در این کوه حوریب می ایستم همانجایی که خدا ایستاده بود و از موضع اقتدار می ایستم و فرمان میدهم.خدا این اقتدار را به تو بخشیده است تو در خدا عصا داری.کوه جایگاه اقتدار است.زن یا مرد تو اقتدار داری.فرقی ندارد.اگر زن هستی از عصای زنانه ات و اگر مرد هستی از عصای مردانه ات،عصای کسی را نگیر از عصای خودت استفاده کن.کلام موسی در کلام خدا،کلام خدا است هر چه موسی میگوید انگار خدا میگوید موسی سمبلی از کلمه خدا روی خدا روی زمین است و در ایران نیز آنها را کلیمی میخواندند.و سمبل اقتدار پدر است.هارون کاهن است اولین کاهن و آخرین کاهن عیسی است.حور (به معنی غار،پناهگاه)سمبل روح القدس است که روح مکاشفه و آشکار کردن است از جایی که همه چیز بر ما مخفی است.اینجا سه اقتدار را دیدیم که روی کوه ایستادند.تو هم اقتدار پدر عیسی و روح القدس را داری.خدا میخواهد در اقتداری که به تو عطا شده بایستی.هر گاه موسی دستانش بالا بود قوم خدا پیروز میشدند هرگاه خسته میشد و دستش را پایین میاورد عمالیقی ها پیروز میشدند.در اطاعت خدا بمان خسته نشو از اطاعت خسته نشو زیرا وقتی خسته شوی طریق های تو و منیت تو بالا میاید.,,,

اشتراک