ايماندار، ميزان اقتدار تو بعنوان يک شاهزاده خدا در ميزان حکمت توست

کشیش سیامک زرگری
12 ژوئن, 2016

چکیده موعظه

پادشاهی که مسح خدا را دارد و مسح ندارد هر دو پادشاه هستند در ملکوت خدا هستند اما مسح آنها،آنها را متمایز میکند.همه ی ما دوست داریم پادشاه باشیم و اقتدار خدا بر ما باشد اما اینکه چگونه مسح خدا بر ما بیاید مهم است.همه ما میخواهیم تاج جلال بگیریم اما هیچ خاری بر سر ما نهاده نشود.وقتی تاج خار روی زمین بر سر تو است در آسمان تاج عزت خواهد شد.ما به عنوان مسیحیان که دعوت شدیم نمونه ی عالی و ایده آل خدا باشیم که ثمرات روح را داشته باشیم و مسح خدا را داشته باشیم.کسی که مسح خدا را دارد ویژگی هایی دارد که خواهیم دانست.رومیان8:17«و همان روح بر روح های ما شهادت میدهد.که ما فرزندان خدا هستیم.روح خدا به ما گواهی میدهد.و هر گاه فرزندانیم پس وارثان هم هستیم یعنی ورثه خدا و هم ارث با عیسی مسیح.کلام خدا میگوید یکی از این ارث ها این است که هر کس به مسیح ایمان داشته باشد کارهایی که او کرده را میتوان کرد.زیرا مسیح نیز در خدا بود و هرچه در خدا بود گرفت.همانطور که الیشع هر چه در ایلیا بود گرفت.ارث چه خصوصیاتی دارد؟ارث لطفی است که بر ورثه جاری میشود و بر اساس لیاقت فرد نیست زیرا اگر بر اساس لیاقت باشد دستمزد است.ارث لطفی است که بر تو میاید.کلام خدا میگوید به واسطه لطف عیسی مسیح ما فرزند خدا شدیم و اکنون نیز وارثان هستیم.ما از آنچه از ارث شناخت داریم مطابق همان تقاضای دریافت ارث میکنیم.,,,,,,

اشتراک