ايماندار بدانکه شيطان و ارواح پليد مسح پادشاهی تورا در دنيای روحانی ميبينند

کشیش سیامک زرگری
13 مارس, 2016

چکیده موعظه

در کلام خدا سمبل های مختلفی وجود دارد تا خدا مفهوم های مختلفی را به ما یاد دهد.وقتی راجع به شبان نیکو صحبت میشود اشاره به عیسی مسیح دارد که جانش را برای گوسفندانش میدهد.یا مار مثلا سمبل شیطان است که راجع به مکر ها حیله های شیطان صحبت میکند و میگوید از مکر های او بی خبر نباشید.کلام خدا پر از مکاشفه است که وقتی برای ما باز شود کلا خدا بسیار شیرین خواهد بود.کلیسا عروس خداوند است و همه ی ما ایمانداران کلیسا هستیم و داماد آسمانی کسی نیست جز عیسی مسیح.یکی از سمبل هایی که میخواهیم در این جلسه از آن بدانیم،راجع به اورشلیم است که سمبل قوم خدا است.شهری که نام خدا بر آن است.شهری که مقدس است.شهری که جایگاه آرامی خدا است و امنیت خدا و عهد خدا در آن جا آمد.شهر شیر و عسل و شهر شالوم و قوت است.شهری که جایگاه عدن برای خدا روی زمین بود.اورشلیم یعنی سرزمین سلامتی.سرزمینی که شالوم خدا صلح آرامش امنیت برکت شفا و رحمت خدا در آن بود.در این شهر اتفاقات زیادی افتاده است این شهر از قدیم شاهد جنگها و اتفاق های زیادی بوده است.,,,,

اشتراک