ايماندار مسح ردای ايليا برای اليشع همچون مسح ردای عيسا برای توست

کشیش سیامک زرگری
22 می, 2016

چکیده موعظه

اعیادی در کلام خدا وجود دارد که در این جلسه آنها را میخوانیم تا وضعیت زندگی روحانی خود را بسنجیم،هقت عید وجود دارد هفت مرحله از زندگی ما و هفت نوع ایماندار.این اعیاد برای یهودیان مقدس بود زیرا خدا خواسته بود ارزش این اعیاد را بدانند.

1-فصح:

قوم اسرائیل 400 سال در مصر (سمبل)گناه در اسارت بود و خدا موسی را انتخاب میکند تا برود و قوم خدا را که در اسارت است از مصر بیرون بیاورد زیرا خدا ناله های ایشان را شنیده بود و زمان نجات آنها فرا رسیده بود.این عیر برای انگار زمان بی ایمانی ما است وقتی که در اسارت شیطان بودیم و با ایمان به مسیح از آن مصر بیرون آمدیم و خدا ما را از اسارت و بی ایمانی خروج داد.و خدا فرزندش را پس گرفت.این برای روزهایی است که ناله کردیم خدایا کجایی؟برای روزهایی که حس میکنیم حضور خدا نیست و قوم خدا فریاد میکرد خدایا کجایی و خدا موسی را میفرستد.خدا برای نجان قومش 10 بلا فرستاد زیرا هر بار فرعون ممانعت میکرد و با این ده بلا خدا ده خدای قوی ِ باور آنها را زد.زیرا مصری ها به خدایان اعتقاد داشتند و تک خدایی نبودند و خدایان قوی ای برای خود متصور بودند و یهوه یک تنه تمام این افکار را باطل میکند و ثابت کرد پدری دلسوز است و برا فرزندش در دهان شیرغران میرود تا فرزندش را رهایی دهد.در بلای آخر تمام نخست زاده ها را میزند زیرا فرعون دستش را از روی فرزند خدا برنداشته بود.امروز نیز عیسی به شیطان میگوید دستت را از روی فرزندت بردار اینها برای تو نیستند.خدا در بلای آخر گفت بره ای بی عیب بگیرید و شب بکشید خونش را بر سر در خانه بمالید تا فرشته ی مرگ میاید از این خانه هایی که,,,,,,

اشتراک