ای ايرانی ای ايماندار ای مرد و زن خدا ترا اينجا چکار است ؟

کشیش سیامک زرگری
28 فوریه, 2016

چکیده موعظه

محبت خدا قادر است هر بدی را نابود کندومحبت او همه گیر است او که از جان پسرش عیسی دریغ نکرد آیا با او همه چیزهای دیگر را به ما نخواهد داد؟اگر ما فرزندان خدا هستیم پس با عیس صاحب ارث هستیم.ما در عیسی شاهزاده ئ شاهدخت خدا باشیم.خدا دارد ما را مطابق این دعوت آماده میکند و باید از او راه و رسم پادشاهی را بیاموزیم از این رو از ما میخواهد سر خود را بالا کنیم بایستیم زیرا او که ما را خوانده پادشاه پادشاهان خدای تو است در عیسی مسیح.بین زنده بودن و زندگی کردن خیلی فرق است.خدا میخواهد ما در او زنده باشیم نه فقط نفسی بیاید و برویم خدا میگوید بلند شو و در من شاهانه زندگی کن در من حکم کن.ایوب  نمونه ای که در سختی ها از او یاد میکنیم انگار ما نیز روزهای ایوبی را داریم انگار همه چیز بر ضد ما است. گاهی دیگران مزاحمت برای ما درست میکنند و مسیرکجی را میرویم اما خدا در نهایت مثل یوسف از آنها برای ما به خیریت ما استفاده خواهد کرد.یوسف حق انتخاب نداشت گاهی تو نیز بدون آنکه حق انتخاب داشته باشی انگار محیط و شرایط برای تو تصمیم میگیرد.ایوب با تمام سختی هایی که کشید اما درسهای زیادی داشت .ایوب نمونه ایماندارانی است که برای ایمان خود می ایستند در جفا و ترس و درد هستند اما علی رغم آن سعی دارند اراده ی خدا را به انجام برسانند.ایوب از آسمان و زمین همه چیز داشت خدا راجع به او میگوید او مرد بسیار عادلی بود من از او راضی ام!خدا این مرد را مهر کرده و میگوید ایوب مردی کامل بود.خیلی ها از خدا میپرسند خدایا چرا گذاشتی این مرد این همه سختی بکشد؟.....

اشتراک