ای ايرانی تو بدبخت نيستی بلکه شاهزاده مسح شده خداوند هستی

کشیش سیامک زرگری
10 ژانویه, 2016

چکیده موعظه

پیغام دعا کردن این است که خداوندا من به تو محتاج هستم و به تو نیاز دارم.کتاب مقدس اعتبار خدا به دعاهای ما است دسته چکی بسیار بزرگ است که خدا پشت همه چک ها را پیشاپیش امضا کرده و به خون پسرش مهر کرده است.تمام آیات آن،از پیدایش تا مکاشفه دو نفر هستند که دائم مشترک هستند،یکی وعده دهنده و یکی وعده گیرنده.خدا در تمام وعده هایش یک قسمتی گذاشته که شرایط دعوت وعده را مهیا کرده یک جا میگوید با ایمان یک جا میگوید کاری کن و بایست یکجا میگوید کاری نکن یکجا میگوید فرمان بده و اینها همه سهم ما در کنار خدا است تا وعده ی خدا محقق شود.خدا وعده دهنده ای امین است فیض او ما را کافی است قوت او در ضعف ما نمایان میشود تا بتوانیم سهم خود را انجام داده و عمل کنیم از این رو در مسیح قوت انجام هر کاری را داریم.یکی باید این برگه های چک را به بانک ایمان ببرد.آیه ای که سهممان را داشته باشیم و وفادار باشیم،باور کنیم و اجازه دهیم در زندگی ما انجام شود ،وعده های خدا محقق خواهد شد.این آیه از ما سردار جنگی میسازد وپیروزی خدا را نمایان میسازد.ما را مثل سموئیل میکند که نمو کرده و رشد کرده نزد خد و مردم مورد پسند باشیم.آمین که فقط خدا از ما راضی باشد اما قرار است ما بین قوم خدا نیز کار کنیم و قوم خدا باید از وجود و حضور تو لمس شوند و جلال خدا از طریق تو در میان آنها دیده شود و خدا درکنار سموئیل بود و نمیگذاشت کلامی از دهان او صادر شود که به زمین بیفتد.....

اشتراک