ای ایماندار درجایگاه اقتدارت بایست

کشیش سیامک زرگری
26 می, 2013

چکیده موعظه

اگر جا پای عیسی بگذاریم به آسمان میرسیم زیرا او دست راست خدای پدر نشسته و برای ما شفاعت میکند.در عهد عتیق با دو صدا یا آواز رو به رو میشویم.اولین صدا در پیدایش در باغ عدن است وقتی آدم گناه کرد و از حضور خدا خودش را مخفی میکند و صدا آمد که ای آدم کجا هستی؟گاهی تو زندگی میگویند خدایا کجایی؟خدا میگوید من اینجام تو نیستی تو در سر جای درست خودت نیستی.آدمی که خطا کرده در جای اشتباه است و وقتی در جای اشتباه است میوه ای نامطلوب به بار می آورد.این صدا صدای داوری خدا است که انسان را از خود دور میبیند چون انسان خودش را مخفی کرده است پشت دروغ پشت حسادت پشت پول پشت قدرت چیزی که انسان را پوشانیده برای او پوشش مناسبی نیست و جایگاه امنی نخواهد بود.طبق کلام خدا هیچ کس در سر جایگاه اصلی اش نیستکلام خدا میگویند همه گناه کردند و از جلال خدا فاصله گرفتند.دعوت انجیل ان است در جای درست بایست و هویت خود را در عیسی مسیح بدست بیاور.آواز اول آواز شریعت است و ما را از خدا جدا میکند آواز اول داوری خدا است همان آوازی که میکوید مزد گناه موت است و موت دوری همیشگی از خدا است.اما آواز دوم در کتاب مقدس از کتاب غزل غزلها است.«و آوازی شنیدم که در این آواز میگفت ای محبوب دل من کجایی بر خیز و بیا چرا که در انتظار تو نشسته ام زمستان تمام شده است.».زمان آشتی خدا و بازگشت انسان به سوی خدا فرا رسیده است.دوری از خدا تمام شده است .این آوازی از سوی یک عاشق است.در مذاهب انسان به دنبال خدا میگردد در عرفان میگوید هفت شهر عشق را باید گشت شاید به خدا رسید در حالی که کتاب مقدس میگوید خدا است که عاشق است و انسان معشوق و او است که به دنبال ما آمده است تا ما را به خود برگرداند. وقتی مسیح روی صلیب برای ما مرد در گشوده شد به سوی آسمان.زمستان سرد تمام شد...

اشتراک