به خدا ( پدر ) نزدیک شوید تا شیطان از شما بگریزد

کشیش سیامک زرگری
7 ژوئن, 2015

چکیده موعظه

از خدا اطاعت کنید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد.مقاومت ما گاهی با جنگهای سرد است.جنگهای بی صدا.فقط اطاعت کردن از خدا است.اطاعت از خدا دور شدن از شیطان است.چطور میتوان به خدا نزدیک شد؟خدای کتاب مقدس خدای تثلیث است.خدای پدر را میتوان با پرستش به او نزدیک شد .و پرستش های ما اطاعت از خدای پدر است.وقتی با تمامی دل و جان خدا را پرستش میکنی جایی برای شیطان نمیماند.انسان شبیه خدا خلق شده یعنی به نوعی شبیه پدر،به نوعی شبیه پسر،به نوعی شبیه روح القدس است.ما در پدر فرزند هستیم.با او رابطه فرزندی داریم پس رابطه ی ما با پدر احترام است.ترس از خدا آغاز از حکمت است.اما ترس از خدا یعنی چه؟خروج 20،موسی قوم را برای ملاقات خدا از لشکرگاه بیرون آورد به پای کوه سینا آورد.هر وقت میخواهی با خدا ملاقات عمیق داشته باشی تو باید از جایگاهی که هستی، از سرو و صدای اطرافت، از وضعیتت، از افکار مغشوشت بیرون بیایی تا خدا را ملاقات کنی.مسیح میگوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران.نمیگوید سرجایت بایست من میایم!خدا دعوت میکند آعوشش نیز باز است.هیچ مانعی نیست فقط تو بلند شو بیا ،وقت بگذار.همین که موسی مایل به بوته ی مشتعل آتش شد،خدا با او صحبت کرد.وقتی برای خدا وقت میگذاری بیخیال گله باش با خدا خلوت کن.گاهی آنقدر مشغول خدمت خدا هستیم که خود خدا را فراموش میکنیم با او وقت بگذرانیم.خدا باید جای اول زندگی ما باشد.قوم به موسی گفتند تو به ما سخن بگو چون خدا چنان عظمتی داشت که همه ترسیدند (باب 20 از مصر بیرون آمدند خدا بلاها را بر مصر ریخته آب از صخره داده دریا را شکافته در ابر و آتش نیز با آنها بوده،این همه تجربه اما وقتی میخواهند خدا را ملاقات کنند میترسند).خیلی از ما در زندگی خود فقط معجزه ی مسیح را دیدیم محبت و فیضش را دیدیم اما وقتی جلال خدا بیاید تازه میفهمیم وای بر من!/قوم از صحبت کردن با خدا ترسیدند!تو به خدا بگو خدایا من میدانم به واسطه خون عیسی از ملاقات تو نخواهم مرد بلکه انسانیت کهنه ی من میمیرد من ملاقات تو را خواهانم.موسی گفت نترسید زیرا خدا آمده تا از او بترسید!!یعنی چه!نترسید زیرا خدا آمده تا بترسید؟بالاخره بترسند یا نترسند؟واژه ی اول که میگوید نترسید یعنی وحشت نکنید!خدا نیامده شما را بکشد و الا شما را نجات نمیداد.خدا آمده ما را محبت کند و زیر پر و بال خود بگیرد.خدا برای امتخان شما آمده تا ترس او پیش روی شما باشد یعنی به او احترام بگذارید احترامی توام با ترسی که حرمت دارد .وحشت نیست بلکه از روی دوست داشتن است وقتی نگرانی کاری نکنی که دل خدا نشکند این ترس توام با احترام است این خداترسی است.و این آغاز حکمت است و در حکمت سرشار از قدرت است.با احترام به خدا نزدیک شوید.وقتی به کلیسا میاییم (نه از روی شریعت)بلکه با احترام به خدا باشد.کلیسا میاییم از همان ابتدا با همه آنقدر حرف میزنیم و پچ پچ میکنیم و موبایل چک میکنیم که وقتی برای خدا نمیماند!از همان لحظه ای که پا در کلیسا میگذاریم خدا میخواهد با ما حرف بزند. از اردوگاه بیرون آمدی تا خدا را ببینی تا صدای او را بشنوی.وقتی صدای زیادی در گوش تو است چگونه میخواهی صدای خدا را بشنوی؟,,,,,,,,,,,,,

اشتراک