تو شاهزاده مسح شده در پادشاهی پدر هستی

کشیش سیامک زرگری
3 فوریه, 2013

چکیده موعظه

کلام خدا در پیدایش 1:27 میگوید ما شبیه او خلق شده ایم.ما با ایمان به مسیح فرزند خدا میشویم پس اگر مطابق رومیان8:17 من فرزند خدا هستم که هستم پس هم ارث با عیسی مسیح هستم.اگر خدا از سه بعد مکاشفه میدهد ما نیز در سه بعد میتوانیم نمایان شویم .فیلیپیان9:5«مسیح با آنکه خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمارد خود را خالی کرد و صورت غلام گرفت و خدا او را نامی داد ما فوق تمامی نامها».اگر ما میخواهیم از خدا قدرت داشته باشیم باید هویت خود را در غلامی بدانیم چون مسیح وقتی خود را خالی کرد قدرت خدا در او نمایان شد.غلام یعنی اطاعت!تثنیه14:2 غلام کسی است که خریداری شده است خدا قوم اسرائیل را از مصر بیرون آورد بهای آزادی را داد و گفت این قوم برای من است زیرا من بهای آزادی آنها را پرداخت کرده ام.کلام خدا میگوید تو که برده بودی و خدا بهایت را داد الان برای خودت نه بلکه برای خدا هستی.پولس میگوید هشیار باشید که به چه بهای سنگینی خریداری شدید به خون مسیح که شما را آزاد کرد.عیسی میگوید تو برای من هستی پس هر چه من میگویم مطابق میل من رفتار خواهی کرد.غلام از خودش هیچ اختیاری ندارد چون یک مرده که اختیاری از خود ندارد پس ما اید بمیریم در هر کجا که به من درد وارد میشود هرجا به من حرفی زده میشود و دردم می آید غرور دارم باید در آن نقطه غرور من بمیرد.مسیح مجبور نبود غلام شود بلکه فقط به خاطر محبت پدر غلامی و اطاعت را پذیرفت.اگر میخواهی اشعیا 61 را محقق کنی باید شبیه مسیح و روح القدس شوی و باید غلام شوی.مسیح میگوید هر کس میخواهد مرا پیروی کند هر روزی صلیب خود را بردارد.صلیب انکار خود ماست یعنی من نیستم(از خودم نظر خودم میل خودم حرف خودم )خالی شده و خدا عمل کند هرکجا دردت می آید و گذشت میکنی صلیب خود را برداشته ای.در رنجش ها افکار منفی در پول در خیلی جای ها باید بمیری و این برداشتن صلیب است و آنجا قدت خدا نمایان میشود.اگر مثل پدر محبت کنی و مثل مسیح غلامی آن وقت قوت و مسح روح می آید.اینکه روح خدا بر من است یعنی من فرزند هستم اما اینکه مرا مسح کرده است یعنی باید غلام شده باشم.داوود و شائول نمونه ی خوبی برای پادشاه مسح شده است.شائول یعنی مطلوب.داوود یعنی محبوب.....

اشتراک