جام خود را از شراب آسمانی پر ساز

کشیش سیامک زرگری
26 ژانویه, 2014

چکیده موعظه

اولین حضور عیسی چه زمانی در زندگی ما دیده میشود؟برای ملاقات با عیسی چه شرایطی لازم است؟یوحنا 2 ماجرای یک عروسی است.عیسی را نیز به این عروسی دعوت میکنند این عروسی میتواند ایامی از زندگی ما باشد که در سلامتی و خوشحالی و آرامی هستیم.در این شرایط یکهو میبینیم در این عروسی خبری رسید که شراب آن عروسی که سمبل سلامتی و شادی است تمام شد!آن چیزی که در زندکی آنها را شاد میکرد تمام شد!حالا باید چه کرد؟در زمان خوش و خرمی کسی سراغ عیسی نرفت اما وقتی بحران که شد تازه به این فکر افتادند نزد عیسی بروند تا شادی های از دست رفته را بگیرند و این اولین معجزه ی عیسی بود که زندگی نا آرام ما را و آن شادی که از دست دادیم را برای ما تبدیل کند.نزد عیسی میایند که شراب تمام شد شادی من تمام شد امنیت کار من تمام شد عشق ازدواج من تمام شد و نتیجه ی تمام اینها ناآرامی و نا امنی است از این رو عیسی میگوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران من شما را آرامی میدهم شرابی که من به تو میدهم این دنیا به تو نمیدهد ارامی که من به تو میدهم این دنیا به تو نمیدهد.من هرگز تو را رها نخواهم کرد.این اولین معجزه ی عیسی برای ما است که از هم اکنون تا انقضای عالم با ما خواهد بود.در آن عروسی 6 خمره بود،خمره هایی که برای طهارت استفاده میشد پس آبش باید با سایر آبها فرق میکرد.عدد 6 برای انسانیت است زیرا انسان در روز ششم خلق شد.عیسی میگوید این خمره را پر از آب کنید.همین انسان پر از ضعف را پر خواهم کرد در زندگی ناقص تو حاضر میشوم تا همگان بدانند شرابی که من به تو دادم شادی حقیقی به تو خواهد داد.وقتی عیسی تو را تبدیل کند در غم نخواهی بود.کار عیسی تبدیل است.اگر آب بی ارزش را به شراب تبدیل کرد به زندکی ضعیف ما را تبدیل به شراب آسمانی میکند زیرا کلام خدا میگوید شادی که میاید شادی آسمانی است نه شادی زمینی که به اتمام برسد!وقتی روح القدس آید قوت شادی را بر تو میریزد.صاحب مجلس گفت:معمولا شراب خوب را اول میدهند و شراب بیخود را آخر میدهند.(زیرا اگر شراب خوب را تا آخر میدادند دعوای بعد از مستی آنها دردسر ساز میشد/کلام خدا میگوید مست شراب نشوید بلکه از روح خدا پر شوید.)اما توچطور شراب خوب را آخر دادی؟عیسی گفت,,,,,

اشتراک