جايگاه فرزندان در پادشاهی خدا

کشیش سیامک زرگری
16 اکتبر, 2016

چکیده موعظه

اما جایگاه فرزندان در پادشاهی خداوند:

تربیت فرزندان وظیفه ی پدر است و این را کلام خدا میگوید.اگر مادر به تنهایی شروع به دعوت کند خراب میکند چون دعوتش را ندارد کلام خدا میگوید پدران فرزند خود را تربیت کنید و مادر نیز مکمل خوبی برای تربیت است.یک زن نباید آنچه وظیفه ی پدر ایت را به تنهایی به عهده بگیرد زیرا مسحیکه برای این کار داده شده است را ندارد در نتیجه ثمره ی خوبی به بار نخواهد آمد.نه اینکه مادر توانایی اش را نداشته باشد بلکه مسحش را دارد.برخی از دختران نیز نقش مادری را در خانه ایفا میکنند این کار را نکن تو برای برادر و خواهر هایت مادر نیستی خواهر باش زیرا مسحش را نداری همچنین است در پسر ها که میخواهند نقش پدری ایفا کنند.سر جایگاه های خود بایستد جایگاه هایی که مسح آن را ندارید وارد نشوید.پس چطور میخواهی رحمت های خدا را بگیری.سر جایگاهت باید به ایمان دعا کنی تا دریافت کنی.برای آنچه مسحش را داری بایست.خدا را شکر زن و مرد باید با هم کار کنند اما درست این است هر کسی یک جایگاهی دارد مرد بیرون امرار معاش میکند زن هم در منزل .الان شرایط عوض شده زن میتواند بیرون هم کار کند اما در منزل هم باید وظایف خود را ایفا کند.پس همه چیز باید در یک نظم باشد زن و مرد با هم مشورت داشته باشند.پول برای این است که زندگی در امنیت بیاید نه اینکه زندگی ها را آسیب بزند و نظم ها را از خانواده ها بگیرد.شیطان هم تلاش میکند افراد را از جایگاه خود دور کند،وقتی دور کند جوابی در دعاها نخواهد بود.,,,,,,,,,

اشتراک