حکمت از هر اسلحه جنگی قويتر است

کشیش سیامک زرگری
2 جولای, 2017

چکیده موعظه

جامعه 9:18«حکمت از هر اسلحه ای نیکوتر است». تنها دلیل جنگ در تمام دنیا این است که فردی اقتدار کسی را بگیرد!جنگ سر نفت،نفت اقتدار و قدرت بیشتری می آورد.انواع جنگها همینطور است جنگ برای اقتدار است.تمام سلسله مراتب شیطان دارای اقتدارند!خب چرا با ما جنگ دارند؟چون ما نیز صاحب اقتدار هستیم. کلام خدا میگوید من شما را اقتدار بخشیدم پس یعنی اقتدار دیگری هست که از اقتدار ما راضی نیست.کسی که بعنوان ایماندار صاحب اقتدار است،جان و مال و خدمت و همه چیز او برای خداست و برای جلال مسیح،خانه ی او خانه ی اقتدار است.پس برای همین تمامی جنگهایی که در بیزنس فرزند و مال و...دارید همان بحرانی است که جنگ بر اقتدار تو می آید تا شما را از جایگاه اقتدار خارج سازد.اقتداری که از آسمان آمده است و هر کس در زیر ستر چتر اطاعت خدا باشد در امنیت است.امثال20:18«با حسن تدبیر جنگ نما»اینکه چگونه حکیمانه در برابر این تهدید ایستاد مهم است.کلام خدا میگوید دزد نمیکشد مگر آنکه بکشد بدزدد و هلاک کند اعلام وجود یک تهدید است.اگر مدیریت نباشد جنگ کوچک به جنگ بزرگ تبدیل خواهد شد.اغلب ما در هنگام بحران در شرایطی نیستیم که چیزی را انتخاب کنیم در واقع بین بد و بدتر هستیم و گویی ایده آل(شالوم)وجود ندارد!و ترجیحا بد را انتخاب میکنیم زیرا نمیخواهیم شرایط بدتر شود(این جلوگیری خوب است).تنها کاری که میکنید کنترل کنید و نگذارید آتش بیشتر مشتعل شود.حواست باشد آنچه باقیمانده است را حفظ کن.تمام کتاب مقدس از بعد از سقوط بحران است و خدا باید مدیریت بحران کند به همین دلیل با کلامش به ما تاکتیک میدهد و هر کس میخواهد حکمت خدا را بگیرید این پیغام برای اوست.خدا میخواهد به ما حکمت بدهد تا شرایط زندگیمان را مدیریت کنیم.باید جلوی شرایط را گرفت تا از آنچه که هست بدتر نشود.اگر آنچه میکنی شرایط را از آنچه که هست بدتر میکند خودش عامل بحران است نه مدیریت بحران زیرا وقتی دخالت کردی شرایط را بدتر کرده ای!پس به جای مدیریت بحران،دلیل بحران نباشیم!به همین دلیل حکمت از هر تجربه و تصمیم و دانش ما نیکو تر است.در کتاب مقدس بسیار کتب حکمتی داریم و بسیار از حکمت صحبت شده است و خدا میخواهد ما در دنیای بحران که شیطان بر آن زده است با حکمت بحران را مدیریت کنیم و با شالوم به زندگی ادامه دهیم

اشتراک