خدایا پس کی میخوای جواب دعامو بدی؟!

کشیش سیامک زرگری
1 مارس, 2020

چکیده موعظه

فردی میگفت اگر خدا را دیدی سلام برسان بگو یک سری به من بزن قبل از اینکه بمیرم!زیرا هیچ حضوری از او در زندگی ام ندارم!خدایا چرا؟ما که واسطه ای نیاز نداریم جز عیسی!چرا میشنوی اما جوابی نمیدهی؟تا این جلسه در این باره صحبت کردیم اما یک دلیل دیگر برای این مورد وجود دارد.میتواند گناهی مانع تو و خدا باشد.گناه رابطه ما را با خدا میشکند.نه منظور فقط گناهی باشد که از دیوار کسی بالا رفته باشی!طوری که خدا گناه را میبیند با آنچه ما مبیبینم فرق دارد از همین هم باید توبه کرد.آنچه در کتاب مقدس تحت عنوان گناه معرفی میشود در اصل واژه یونانی یعنی به هدر نزدن یا محروم شدن از یک جایزه است.این اصطلاح رد بازی ها و ورزش های تیر و کمان المپیک از آن استفاده میکردند.وقتی تیر اندازی کج میزد میگفتند خطا زدی.کلام خدا میگوید خدا تصمیم گرفت انسان را خلق کند و برای انسان نقشه و طرحی داشت خود خدا مرکز زندگی انسان قرار گرفت که اگر نقشه های خدا را بگیریم و پیگیری کنیم به هدف میزنیم و در تمام زندگی موفق خواهیم بود در غیر این صورت آن چیزهایی که من برای تو نقشه دارم را از دست دادی.انسان اولین تیریکه پرتاب کرد به خطا خورد اما عیسی آمد تا ما را به آن جایگاه برگرداند.به هدف زدن یعنی در همان جایی بایست که از تو خواسته شده اصول را آنطور که خواسته شده رعایت کن ،این چهارچوب خدا است که اگر به هدف بزنی برکت خواهی یافت اما اگر به هدف نزنی سوت میزند !اندوه و نا امیدی در پی خواهد داشت.واژه ی عدالت که خدا ما را عادل است  یعنی تنها کسی که توانست به هدف بزند عیسی مسیح است.عدالت یعنی در جای درست ایستادن یعنی معتدل یعنی میانه و در راستی خدا ایستادن. وقتی شوهر و بچه ات خطا میکنند و تو هم خطا میکنی خدا دعای تو را نمیشنود تو وقتی خطا نکنی و بایستی و دعا کنی خدا دعای تو را میشنود.مطابق قلب و دل خدا رفتار کن هر که خطا میکند تو خطا نکن.اشتباه نکن تو که اشتباه میکنی من نمیتوانم از تو دفاع کنم.وقتی کار درست را انجام نمیدهی(به هدف نمیزنی)چطور توقع داری خدا به خواسته ی توگوش کند؟تو باید درست رفتار کنی.نگذار خطای دیگران دامن تو را بگیرد.هر جا اسم گناه میاید توبه هم در کنار آن میاید.فکری تازه برای شروعی تازه.با قلب و افکار و طریق خدا رفتار کن.توبه یعنی بازگشت به آن جایگاهی که باید درست بایستی.قانون خدا را رعایت  کن خدا و را حمایت میکند و پشتیبانی میکند.به قانون رفتار کن.بعدتر معنی بخشش معنی میابد نشمار که چند بار میبخشی.توبه اطاعت بازگشت بخشش همه با هم معنی میابند.چه تو خطا کنی چه دیگران خطا کنند و تو جواب بدهی در هر صورت آسمان در سکوت است تنها راهش این است که خطا نکنی.دعا کن خدا تو را عوض کند تا تو درست عمل کنی.تا تو درست عمل نکنی شرایط تو را خدا تغییر نمیدهد.خودت را جای مردان ایمان در کلام خدا بگذار و قلب خدا را بفهم از آنها بیاموز تا راه رفات در ایمان را یاد بگیری.بیا هر بار گران و هر گناه را از خود بیندازیم زیرا اینها نمیگذارند تو به هدف بزنی و باعث خطای تو میشوند اینها را از خود دور کن و در مسیر این میدان مسابقه با سبکی بدویم.توبه کنیم برای خطایای خود در نزد خداوند،خدایا ببخش من خطا کردم.حق با تو بود.,,

اشتراک