در هنگام حمله به پناهگاه برو

شبان رزیتا زرگری
1 مارس, 2015

چکیده موعظه

مریم و یوسف  با عیسی به معبد رفتند وقتی برگشتند نفهمیدند عیسی با آنها نیست.تا حالا شده فکرکنی عیسی همیشه با تو است یک آن احساس کنی نیست؟و میگویی خداوندا کجا هستی ما که با عیسی بودیم؟پس کجا است؟آیا عیسی امروز سر جایش در زندگی تو هست مثل روزی که او را پذیرفتی؟آیا عیسی در حیطه ی قدرت هست که زندگی بی طعم تو را طعم دهد؟اگر نیست دعوتش کن تا در مرکز زندگی تو وارد شود و از نو با او همراه شوی.اجازه بده عیسی وارد مرکز بحران های زندگی توشود در افکار خود در بحران هایت در عروسی هایت عیسی را دعوت کن!

وقتی آژیر خطر در ایران زمان جنگ به صدا درمیامد قلب همه به تپش میفتاد که اکنون چه چیزی آوار خواهد شد؟چه کسی مجروح خواهد شد؟این آژیر اعلام میکرد محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.وقتی این آژیر به صدا میامد وقتی چشم باز میکردی میدیدی کسی نیست!همه به سمت پناهگاه میرفتند یا جایی که بتوانند پناه بگیرند.در خیلی خانه ها نیز پناهگاه زیرزمینی بنا شده بود.اگر کسی با کسی در دعوا بود وقتی آزیر به صدا در میامد کسی دعوایش را ادامه نمیداد بلکه برای حفظ جانش به پناهگاه میرفت.جنگ با خود درد میاورد و آدمی با تمام وجود خود دنبال پناهگاه میگردد.در بحران مسائل روزمره کنار میرود ترس همه جا را فرا میگیرد.وقتی بمب بیاید فقط بر سر کسی که از او بدت بیاید نمیخورد بلکه بر تو نیز میخورد.وقتی بمب در خانه ی تو در محله ی تو بیاید فکر نکن تو نیز جان سالم به در میبری.وقتی اعلام شد خرمشهر آزاد شد همه خوشحالی کردند و انگار عید آمد.برای اینکه خاکت را پس گرفتی حتی اکر آن خاک را ندانی کجا است اما وقتی میبینی خاکت را از دشمن پس گرفتی شاد میکنی.الان که ما فرزند خدا هستیم چقدر بیشتر باید با هم متحد باشیم؟کسانی که در سنگر جنگ بودند اختلافات را کنار میگذاشتند به حرف رهبر گوش داده و با اتحاد در کنار هم میجنگیدند.وقتی تو میبینی خواهر و برادرت در جنگ است چطور میتوانی راحت بنشینی و شفاعت نکنی و خوشحال باشی؟ما همه تکه ای از بدن مسیح هستیم وقتی دشمن تکه ای از خاک تو را گرفته باید بایستی و خاکت را پس بگیری.نگاه کن ببین کدام قسمت از زندگی ات (خاکت)دست شریر است!زمانی میتوانی جلوی دشمن بایستی که اول در جای امن ساکن شوی.رزمنده ها باید اول وارد سنگر میشدند تا بتوانند مقابله کنند کشته نشوند تا بتوانند دفاع کنند,,,,,,,,,,,

اشتراک