دعا مجوز قانونی دادن به آسمان برای دخالت در زمين است

کشیش سیامک زرگری
17 جولای, 2016

چکیده موعظه

در این شهر دیواری است پر شکاف،شکاف مالی ،شکاف خانوادگی،شکاف عاطفی ،شکاف ایمانی،خدا میگوید تمامی ایام در اسرائیل گشتم تا کسی را پیدا کنم در این شکاف بایستد تا من مانع فروریختن این دیوار شوم.خدا دنبال زنان ومردانی است که بتواند به آنها اعتماد کند و استوار بمانند.افرادی که خودشان را به خدا تسلیم میکنند تا خدا از آنها استفاده کند.خدا تمامی زندگی تو را میخواهد اما تا اجازه ندهی نمیتواند از تمامی زندگی تو استفاده کند.چند نفر از شما از خدا گرفته که خدا از رحم مادر شما را انتخاب کرده است؟این پیغام برای این عزیزان است .اما کسانی که به این باور نرسیدند نیز روزی که به این باور رسیدند به نام عیسی مسیح،این پیغام را بشنوند.این افراد که این اعتقاد را دارند نذیره های خدا هستند،خدا به عنوان یک نذیره به تو نگاه میکند کسی که تمامیت وجودش برای خدا است.در کلام خدا 4 گروه از آدمها نذیره هستند:پادشاهان/انبیا /کاهنین.اگر فکر میکنی زندگی تو متفاوت از کل خانواده ات است و از طریق توکل خانواده ات را برکت میدهد تو نذیره هستی.اگر تو بیشتر از همه غیرت برای خدا داری تو نذیره هستی.ما هر سه مسح و سه دعوت را داریم.مخصوصا به عنوان پادشاه.هم مرد هم زن میتوانند نذیره باشند.نذیره ها باید :از هر چیزی که مسکرات است و او را مست میکند پرهیز کند 2- موی سر خودش را نزند/این دو چه ربطی به نذیره بودن برای خدا دارد؟مردان و زنان کتای مقدس همه کسانی بودند که خدا از رحم مادر آنها را مهر کرده بود.شیطان رحم ها را میبندد تا در رحم عهدی بسته نشود.,,,,,

اشتراک