دومين ستون حکمت – اطاعت يعنی رفتن زير اقتدار خدا

کشیش سیامک زرگری
13 آگوست, 2017

چکیده موعظه

عیسی مسیح سنگ زاویه است.خشت اول،اولین سنگ که بر او بنایی می آید عیسی مسیح است.2-دومین ستون اطاعت از خداست.احترام و اطاعت رابطه مستقیمی دارند.کسی که از حضور پدر احترام دارد بی شک او را مطیع خواهد بود احترام یعنی اطاعت از ارزش ها.اطاعت یعنی یکی کردن ارزش های خودمان با صاحب اقتدار.اگر دل ما دنبال احترام باشد همان قلب ما دنبال اطاعت است اطاعتی از روی محبت و عشق.اطاعت یعنی پیروی کردن از ارزش های خداوند.باید قلب از روی احترام داشت و این بدین معنا نیست که خطا نکنیم زیرا خدا میداند ما میافتیم و خطا میکنیم اما هر عذرخواهی برای نااطاعتی هایمان نزد خدا نشاندهنده ی قلب است احترام کننده که خدا دنبال چنین قلب هایی است.وقتی خودت را با خدا منطبق میکنی دنیا تو را رد مکیند همانطور که خود خدا را ر کردند اما وقتی در اطاعت می ایستی خدا دخالت میکند. هیچگاه ارزش های خدا را با ارزشهای خودت وفق نده دعا کن تا به تو قیض بدهد تا به ارزش های او برسی نه اینکه ارزش خدا را پایین بیاوری بلکه ضعف خود را اعلام کن تا فیض خدا قوت باشد و این ائلین قدم احترام است.خانه ای که ارزش خدا در آن نباشد آن خانه فرو میریزد!.خدا به قلبی که به ارزشهای او احترام دارد برکت میدهد و آنجا از ایمان به ایمان از جلال به جلال و از مکاشفه به مکاشفه شما را خواهد برد.پس هر چه میسازی بر اساس احترام و خداترسی باشد

اشتراک