زندان افکار 1

کشیش سیامک زرگری
16 ژوئن, 2013

چکیده موعظه

اگر از آنچه داری ناراضی هستی و میخواهی بهتر شود باید افکارت را عوض کنی.مسیح میگوید نمیتوانید پارچه نو را به لباس کهنه وصله بزنید.برای داشتن زندگی تازه باید از زندگی گذشته ات آزاد شوی و زندگی شما مجموعه ای از افکار شما است.دعاهای ما بیان افکار ما است،نیاز ما فکر ما است پس وقتی دعا میکنم اگر فکر من از خدا نباشد خدا به آن بله نمیگوید اما فکری که از خدا باشد حتما خدا آمین میگوید.اگر به افکار کهنه و پوسیده که به ما چسبیده و موجب درد ما شده است و خدا گویی نمیشنود پایان ندهیم این افکار ما را در زندان اسیر میکند.برای اینکه فردی به زندان بیفتد 4 چیز لازم است:1-اشتباه،یک گناه 2-محکومیت 3-زندان 4- زندانبان. انجیل یوحنا8:36 خدا نمیخواهد ما در این زندان بمانیم «اگر پسر شما را آزاد کند به راستی آزاد هستید»پس قلب خدا این است ما آزاد باشیم اما کار شیطان اسارت است پس پسر خدا آمد تا اعمال ابلیس را باطل کند.در زندگی همه آدمها 4 نوع زندان وجود دارد: 1- زندان افکار 2-زندان عملکرد و رفتار ها و عادت های ما 3-زندان روابط(انتخاب خدا دوست شریک و همسر چهار انتخابی است که تا آخر عمر در زندگی میتوان اثر گذار باشد هم بر زندگی تو هم بر زندگی نسل تو 4-زندان کنترل و فشار از اجتماع........

اشتراک