زندگی ما با باورهایمان عوض می شود نه با آرزوهایمان

شبان رزیتا زرگری
19 ژانویه, 2014

چکیده موعظه

زندگی همه ادمها دو قسمت است:1- آن شرایطی که در آن هستند 2- آرزو ها/همه ی ما آرزو داریم اما خیلی وقت ها خواست خدا با آرزو های تو همسو است خدا میخواهد تو پیشرفت کنی سر کار بروی ازدواج کنی و این هم آرزوی تو است هم خواست خدا.حتی اگر آرزو هایی داشته باشی که اراده ی خدا نباشد ،این را بدان که خدا بهترین ها را برای تو میخواهد.فکر های خدا برای ما سلامتی است.خدا به فکر تو هستو خیلی اوقات ما میدانیم خدا برای ما چه میخواهد.مثلا اراده ی خدا این است که در زندکی ات آرامی داشته باشی و مرد و زن خدا شوی و شخصیتت تبدیل شود اراده ی خدا این هست که تو در جایگاهت باشی.اما با اینکه من میدانم خدا برای من چه میخواهد،خودم هم میخواهم اما چرا نمیشود؟چرا جایی که باید باشم نیستم؟تو هیچ وقت آن چیزی نمیشوی که آرزویش را داشتی،تو آن چیزی میشوی که باورش داری.این یعنی ایمان.مرکز هویت ما نیز همین است که بدانیم اراده ی خدا برای ما چیست.خیلی ها یم عمر حسرت میخورند!حسرت زندگی که باید بهتر میشد و نشد!موفقیت هایی که باید بدست میاورند و نشده.حتی در موارد روحانی نیز ممکن است حسرت ها و ای کاش ها باشد.شاید سر راه تو مانع بود جامعه خانواده مانع تو شد و تو در عمرت به خاطر موانع دیگران حسرت و غصه خوردی اما باقی عمرت را ننشین و حسرت هایت را مرور نکن زیرا بقیه عمرت را بر باد میدهی و این بر خلاف اراده ی خدا است.چرا باید آنجایی که باید نیستم؟مانع کجا است؟یکی از مهمترین مانع ها «ناباوری یا کم باوری»است.شاید اراده ی خدا را بدانی اما آیا باور تو به آن اندازه ای هست که بتواند چیزی را در تو تبدیل کند ؟آرزو های بزرگ باورهای بزرگ و ایمانی محکم تر لازم دارد.در مرقس داستان پسر دیو زده را میبینیم که صرع داشت و روح پلید این بیماری را در او داده بود.پدرش فرزندش را نزد شاگردان میاورد.پسر خوب نشد نزد عیسی آوردند.عیسی از پدر فرزند پرسید:آیا باور داری من میتوانم شفا دهم؟او میگوید بله باور دارم.حتما باور داشت که او را آورده بود.باور دارمی که این پدر گفت یعنی دلم میخواهد پسرم شفا یابد.یعد که اندکی فکر کرد گفت خدایا ایمان مرا مدد کن.خدایا دلم میخواهد اما باور من به اندازه ای نیست که بتوانم شفا را بگیرم.شاگردان نتوانستند شفا دهند زیرا این پدر فقط دلش شفای فرزندش را میخواست و ایمان دریافت شفا را به قدر کافی نداشت.شما هیچ وقت چیزی که آرزو دارید نمیشوید شما به آن چیزی که باوردارید میرسید.آرزو ها ما را عوض نمیکند بلکه مطابق کلام خدا ما بر اساس باورهایمان زندگی میکنیم.اگر در جایی که باید نیستیم زیرا در باورهای ما ایراد هست و بهتر است از عیسی بخواهیم که مسیح ایمان ما را مدد کن.این همان باوری است که قادر است کوه ها را جا به جا کند و باوری است که مسیح میگوید با این ایمان میتوانید کارهای بیشتر از من کنید.این باور ها باید در تو شکل بگیرد و ریشه کند و دی زندگی تو دیده شود.....

اشتراک