شفای قلب رنجيده از آنانيکه اصلاً انتظارش را نداشتی

کشیش سیامک زرگری
18 فوریه, 2018

چکیده موعظه

چرا علی رغم اینکه خداوند وعده های شفا داده وآیات زیادی میخوانم اما وقتی دعا میکنم شفا نمی آید؟به همان اندازه که سوال برای شفا هست دلیل نیز برای عدم شفا هست.منظور شفا همان نیکویی و همه چیز سر جایش خوب باشد در تمامی ابعادش است.یکی از موارد عدم دریافت شفا که مهمترین آنهاست این است که رنجش ها و دردهایی را در قلب خود زندن کردیم.قبل از اینکه ما شفای خدا را به عنوان برکت دریافت کنیم بیایم قلبمان را باز کنیم و راه را باز کنیم و به روح خدا اجازه ی عمل بدهیم.تا موانع حل نشود شفا در راه میماند .درد هایی که از هر کس میتواند به ما رسیده باشد حتی از خادمین خدا!پس قبل از دریافت شفا باید راه را برای آمدن شفای خدا آماده کرد.رنجش و نبخشیدن و زخم هایی که دیگران در قلب ما ایجاد کردند با شفا ارتباط مستقیم دارد. مزمور145:8 « یهوه پر از فیض و رحمت است دیر غضب و سرشار از محبت.خداوند برای همگان نیکوست و رحمت های او در همه کارهای او دیده میشود »اولین چیزی که برای دریافت شفا لازم است این است که من باور کنم این خدا،خدای شفا دهنده است و قلب او برای من سلامتی است او بیش از من اشتیاق دارد که من شفا پیدا کنم.وقتی کلام خدا میگوید زمانی که تو خوابی یهوه بیدار است،یعنی چرا بیداری و تو را خواب نمیبرد؟یهوه برای تو خوابی آرام میخواهد.تو بخواب فردا هم روز من است و من بیدارم./خداوند دلسوز است برای تمامی سختی های ما و چاره میکند تا ما را کمک کند.پی باید دانست خداوند نیکوست و رحمت های وی ابدی است.مزمور 103 آیه 1 تا 4 « ای جان من بیا و خدا را متبارک بخوان هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند.

اشتراک