شناخت ديو مامون و شکستن قدرت آن

کشیش سیامک زرگری
10 ژوئن, 2018

چکیده موعظه

در این جلسه تاثیر دنیای روحانی بر دنیای جسمانی بررسی خواهیم کرد. همیشه سعی میکنیم در موعظه ها بگوییم برکت پول نیست اما در این جلسه بر پول صحبت میکنیم تا نگاه خدا را پیدا کنیم.کلام خدا میگوید دنیا در دستان شریر است و شریر دارای تخت ها و ریاسات و قوات است و  دارای سیستمی است که ماموران و دیو هایی دارد که از طریق آنها کار ها را انجام میدهد.نفر اول آسمان دوم لوسیفر است و نفر اول بعد از شیطان( یکی از این دیو های برتر که در دنیا کار میکند)، « مامون» است که حتی از ملک فارس نیز قدرت بالاتری دارد و شخصی که این روح را دارد علایمی از خود ندارد حتی میتواند ایماندار این روح را با خود داشته باشد کلیسا هم بیاید پرستش هم کند خدمت هم میکند درگیری هم درونی و بیرونی نخواهد داشت وهیچ کس نخواهد فهمید.و به همین علت خطرناک است.زمانی که شروع کنی به خلاف جهت دیو مامون کاری انجام دهی تازه سر و صدایش در می آید.خیلی مواقع با اسامی ای رو به رو میشویم که شاید از اول این اسم را بر روی خود نداشتند اما بعد از سقوط برای خود تشکیلاتی درست کردند.مامون کیست؟چه کارمیکند؟تمام اسامی که به دنیای تاریکی داده شده به علت عملکرد آنهاست وقتی میگوید اژدها یعنی ویرانگر،وقتی میگوید مار یعنی فریب،!اما کار مامون چیست؟و چه ربطی به شالوم و برکت دارد؟مامون قاتل شالوم است و تمام سعی خود را میکند که برکت نیابی و یا اگر داری آلوده کند و خرابش کند.به همین دلیل است تا کسی شروع میکند برای خدا دادن به علیه او  اقدام میشود!!!!این یعنی دور زندگی او مامون بوده و از زمانی که شروع میکنی خلاف او عمل کنی تمام تلاش خود را میکند تا تو برکت نیابی.مامون از دو کلمه مام ،مون تشکیل شده یعنی پادشاهی گنج،پادشاهی مال.این مامون یکی از خدایان شرق یا سوریه بود که هم در عهد عتیق به طور مخفی با آن آشنا هستیم هم در عهد جدید عیسی آن را رسوا میکند. چرا میگوییم رسوا میکند چون یکباره در برابر عیسی قد علم نمیکند و در تمام تاریخ اقوام مخفیانه و موذیانه مشغول به کار بوده است عیسی او را رسوا میکند.......

اشتراک