شکرگزاری در عمل قوت بسیار دارد

کشیش سیامک زرگری
15 فوریه, 2015

چکیده موعظه

عیسی مسیح میگوید آیا نمیتوانید یک ساعت بیدار بمانید و دعا کنید؟شاید بگویید میتوانم بیدار باشم اما یک ساعت نمیتوانم دعا کنم!روی این مورد داریم پیش میرویم که یک دعای درست از ده قسمت تشکیل میشود که اگر برای هر کدام 6 دقیقه هم وقت بگذاریم همان یک ساعتی میشود که عیسی گفت با این اوصاف که یک دعای درست و کامل خواهد بود که همه جوانب را در بر میگیرد.شیطان کمر به قتل پاشیده شدن تمام خانواده های مسیحی در دنیا بسته که همه را از هم جدا کند و از این طریق رسوایی به بار میاورد و اول از همه خادمین را و این خطری جدی است.حواست به خانواده ات باشد.در زبان ها و برخورد خود هوشیار باشیم ترجیحا در بحث ها سکوت اختیار کنیم،خدا بیش از قبل کار خواهد کرد هر جا دشمن هست خدا قوی تر آنجا هست./حملات جسمی نیز در این ایام بیشتر خواهد شد زیرا نوعی جنگ روحانی وحمله شریر است.وقتی شیطان تو را در بستر اندازد دیگر رمقی برای دعا کردن نمیماند زیرا جسمت آسیب خورده است.خیلی درد ها به اسم طبیعی اما از سوی شیطان است تا تو را درگیر کند و وقتی برای خدا نداشته باشی.طبیعی ما ایمانداران باید سلامتی و شفا باشد پس این درد ها را بعنوان چیزهای نرمال نپذیریم ،درد را نپذیریم زیرا از خدا نیست!دنبال درمان بروید اما در نهایت شفای خدا را بپذیرید.اگر دیدی کمی بیماری زمان بر تر از حد نرمال شد به نام مسیح قدرت بیماری را به نام مسیح بشکن/حملات فکری،سوء ظن ها افکار منفی نیز از حملات شریر است تا ذهن تو را درگیر کند.اما رمز همه اینها این است:دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد.هدف شیطان تمامی وجود انسان همین سه بعدی که گفتیم هست یعنی جسم و روح و روان و بر هر سه حمله میاورد.روح ما در مسیح عادل است اما روان و جسم ما عادل نیست!روان ما در حال عادل شدن است اما جسم روی زمین عادل نمیشود بلکه در آسمان !همه چیز در کنترل خدا است اما با این حال خدا اجازه میدهد این حملات باشند :1-زمان های آخر است که محبت کم میشود صبر کم میشود و اینها علامت زمان آخر است.شیطان چون میداند زمانش اندک است دائم محض شرارت کار میکند.2-کلیسا ها باید ایمانشان تست شود و عیار ایمانشان معلوم شود.خیلی ها در ایمان خود ممکن است بیفتند خیلی ها وارد مرحله ی بعدی میشوند و خیلی ها در جا آزموده میشوند.,,,,,,

اشتراک