عصای اقتدار

کشیش سیامک زرگری
5 جولای, 2020

چکیده موعظه

کلام خدا میگوید از طمع فرار کن از این وسوسه فرار کن و با این وسوسه کل کل نکن بلکه جنگ نیکوی ایمان کن.مردم سرزمین ما وقتی در لعنت افتادند که در یک سری غرور ها و طمع ها وارد شدند.وقتی خواستند برای نفت ها پول بگریند و خانه و آب و برق مجانی بگیرند و چیزهای بیشتری حق خود میدانستند وقتی وارد روح طمع شدند این روح که از نا اطاعتی میاید مثل جادوگری درب را کامل به دنیای تاریکی باز میکند.این همه ناپاکی بی عفتی زنا به خاطر روح طمع وارد شده است.دزدی چرا میاید؟آیا همه به خاطر فقر دزدی میکنند؟دزدی های کلان برای چیست؟برای طمع است.طمع ریشه ی بسیاری از گناهان است.چشم و هم چشمی از طمع میاید.فکر مال مردم را بالا کشیدن و کلاهبرداری از طمع آمده است.روح مامون دیگر روحی است که روی این سرزمین است که اقتصاد و پول را در دست خود بگیرد.روح فساد اخلاقی نیز در این سرزمین است.این لعنت ها همزمان شد با قبرستان و روح مرگ!وقتی مردم فریاد میزدند تا خون در رگ من است تو رهبر من هستی خود و خانواده خود را به مرگ تسلیم کردمد زیرا این جمله یعنی تو اجازه داری جان مرا بگیری!مردمی که ندانسته آنچه نباید را بر زبان اعلام کردند و دائم مرگ بر این مرگ بر آن را اعلام کرده و در روح مرگ را به این سرزمین باز کردند.مردم خدایی را صدایی میزنند که هیچ کجا یافت نمیشود.کلام خدا میگوید شکرگزاری ریشه طمع را شکر میکند و این لعنت را میشکند.باید برگردیم به عقب و هر آنچه پدران ما به اشتباه ماشتند بکنیم و درست آن را بکاریم برای سرزمین خود.ما باید همانند مسیح فکر کرده و عمل کنیم.در این دنیایی که ارزش های خلاقی سقوط کرده است مثل پاکدامنی.ما باید در اخلاقیات خدا بمانیم در این قدوسیت و از دنیا متفاوت باشیم و در پاکی و سلامت زندگی کنیم و اراده پدر آسمانی را انجام دهیم.یک روزی که ما هم خدا را نمیشناختیم و عیسی راصدا زدیم و عیسی ما را از تمام بدبختی ها بیرون آورد و تجات بخشید.ما باید از این پس همانند عیسی فکر کنیم و رفتار کنیم.مردم ما هنوز شرایط پذیرش برکت خدا را ندارند برکت دادن را ترک کردند در حالی که زمانی در قدیم هر چه داشتند با همه تقسیم میکردند اما امروز آنقدر در سختی هستند هر کس به فکر کلاه خود است.شکرگزاری رفته است و از صبح لعنت و غرغر  در سرزمین ما و زندگی ها جاری میشود.روحیه خدا ترسی کجا است؟,,,,

اشتراک