قدرت کلام شاهزادگان

کشیش سیامک زرگری
16 آگوست, 2020

چکیده موعظه

کتاب مقدس نمونه های زیادی از آدم هایی دارد که اسیر بودن و حمایتی نداشتند و تنها بودندمثل یوسف،ممکن است سوال کند خدایا چرا من که تو را دوست دارم؟اما خدا او را به جهت عزیزی مصر بلند کرده بود.کار خدا این است که افتادگان را بلند کند و اسیران را آزاد کند پیغام پادشاهی خدا این است.شیطان هویت تو را میزند تا به این جایگاه بر نگردی.کولسیان 1:13«زیرا که ما را از قدرت تاریکی رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش عیسی منتقل کرد »بزرگترین مانعی که نمیگذارد با اقتدار در پادشاهی خدا باشیم گناه است اما خدارا شکر عیسی این تنها مشکل را روی صلیب حل کرد.عیسی ما را نیز با خود برخیزانید.فیض یعنی آن چه من و تو لایق آن نیستیم و خدا به ما میدهد و این یک هدیه است.بخشش خدا و آمرزش گناه او فیض است نه به واسطه اعمال ما.عیسی ما را با خود به جایهای آسمانی برد و در کنار دست راست خود نشانید.(همین الان به محض نجات نشانیده شدی و در جایگاه هستی).عیسی ما را جایی مینشاند که خودش آنجا مینشیند و این یک فیض است.فیض خون عیسی است و خون عیسی همه چیزرا میپوشاند مگر بی حرمتی به نام عیسی که در آن صورت خون عیسی برای او پوششی نخواهد بود.تمام داستان باغ عدن از دست دادن رابطه با خدا و قدرت پادشاهی بود.اکنون عیسی مشکل گناه را حل کرده است ما باید به جایگاه اقتدار خود برگردیم.توبه و بازگشت کنید و به جایگاه اقتدار برگردید.پادشاهی یعنی ایستادن در جایگاه اقتدار.کلام خدا میگوید رییس این جهان ابلیس میاید اما بر من ردپا و اثری نخواهد گذاشت.این سخن عیسی است.تو نیز مثل عیسی ابلیس را مجال نده و در باز به او نشان نده از خدا اطاعت کن و با ابلیس مقاومت کن از تو دور خواهد شد زیرا وقتی به او دسترسی ندهی اجازه ی ورود ندارد.به گناه های کوچک سازش نکن بلکه آنها را ترک کن مبادا این شغالهای کوچک تاکستانهای تو را خراب کند.کلام خدا میگوید رد ایام آخر شیطان را در جایی میندازم که به هیچ چیز دسترسی نداشته باشد در آن سلطنت هزار ساله و این معنی هاویه است.این هاویه دریاچه ی آتش منظورمان نیست.وقتی در شفا آزادی ها دسترسی به آن شخص را از شیطان میگیریم عملا در هاویه قرار گرفته است و این بدترین عذاب آور ترین عمل برای دنیای تاریکی است.اگرخطا کردی توبه کن اعتراف کن و برگرد در جایگاهت و تمام روزنه هایت را در جایگاه اقتدارت ببند و این بستن دسترسی شیطان است.حواست به دلت و فکرت باشد.لوقا4:6/متی4«عیسی در بیابان:شیطان او را به کوه بلندی برد و تمامی حشمت دنیا را به او نشان داد و گفت همه اینها به من سپرده شده اگر مرا پرستش کنی به تو میدهم.متی 28:18 عیسی گفت تمامی قدرت در آسمان و زمین به من سپرده شده است.این چطور ممکن شد؟عیسی روی صلیب کلید مرگ و قبر و جهنم را پس گرفت.تمامی این پیغام  ها یک چیز است که باور کن تو چه کسی در خدا هستی.,,,,

اشتراک