همچون خدا سخن بگو!

کشیش سیامک زرگری
10 آگوست, 2014

چکیده موعظه

کار عیسی روی صلیب تمام شد هر چه باید میداد را به ما داد و قوت انجام آن را به ما  داد تا کارهایی را که عیسی کرد ما نیز کنیم.کلام خدا میگوید وقتی سخن میگویی همچون سخنگویان خدا سخن بگو.خدا از موضع ضعف حرف نمیزند.وقتی ضعفی در خود داری در زبان در اخلاق خشم نا آرامی باید آن روح را به نام عیسی مسیح ببندی.وقتی دعا میکنی و خبری نیست باید بلند شوی و بجنگی و از موضع اقتدارت استفاده کنی و هر آنچه دیدیده شده را پس بگیر شادی رفته محبت رفته اعتماد رفته را در نام عیسی پس بگیر/کلام خدا میگوید من تو را طوری اقتدار دادم که هیچ زهری و هیچ نیرو ی تاریکی بر تو کاری نخواهند کرد نترس و بایست .کلام خدا میگوید ما فرمانده هستیم و میتوانیم حکم کنیم ،شیطان بر ضد کلیسا است.دشمن ما شیطان است.ما قدرت داریم مطابق کلام خدا بر ضد شیطان بایستیم.شیطان باید از تو دور شود او اگر دنیا در دستش هست اما هدای ما خالق و مالک این دنیا است و ما در خداوند بر عیله شیطان قدرت داریم تا او را در زندگی خود ببندیم و بیرون کنیم و اعلام کنیم به نام عیسی مسیح تو هیچ حقی بر من نداری.قدرت کلام خدا بسیار است و اگر شیطان ببیند تو در کلام هستی و حقیقت را میدانی از تو دور میشود تمام تلاشش این است که تو کلام خدا را ندانی تا در اسارت بمانی و هویت خود را پیدا نکنی.فرق ایماندار و غیر ایماندار فقط در همین است.وقتی شیطان سقوط کرد و متعلق به زمین شد ما که مالک زمین در خدا هستیم بر او حق فرماندهی و مالکیت داریم.پس بر 1- شیطان حق مالکیت و فرماندهی داریم.2- بر ارواح پلید :عقرب ها که تو را شخصا نیش میزند تو بر این روح هایی که شخصی بر تو نیش میزند پا بر او بگذاری.ما قدرت داریم بر ارواح پلید در هر نوعی که باشد فرمان دهیم 3-مردم شرور : ما بر مردم شرور نیز حق اقتدار داریم.که بر تو اتهام میبندد میخواهند از آتوی قدیم تو تو را رسوا کند و هر نوع شرارتی که بر ضد توانجام میدهد در نام عیسی اقتدار دار تا قدرت این مردمان را که از فرزندان تاریکی هستند (چون نجات ندارند)را ببندی,,,,,,

اشتراک