وقتی روح القدس بر تو آید،زندگی طبیعی تو به زندگی مافوق طبیعی تبدیل می شود!

کشیش سیامک زرگری
2 مارس, 2014

چکیده موعظه

وقتی راجع به یک زندگی معمولی صحبت میشود خیلی مواقع میگوییم آه امروز خیلی روز سختی بود!امروز اگر خدا رحم نمیکرد مرده بودم!امروز از زمین و زمان میبارید.امروز برام بد بود!نمیدانم تا به حال پیش آمده این را ببینی که انگار روز به روز اینطور میگوییم و انگار این شرایط زندگی معمولی ما شده!فلانی مرد!آخی طبیعی است!فلانی طلاق گرفت،آخی طبیعی است!همه ی اینها انگار نرمال شده است.انگار خبر های بد را آمادگی داریم بشنویم.اما زندگی طبیعی این نیــــــــــــست!اما بگذارید زندگی طبیعی اورجینال را با هم بشناسیم.زندگی که روح القدس بیاید قوت بیابیم تا معنی زندگی طبیعی را بفهمیم زندگی که خدا برای ما میخواهد.عیسی مسیح به شاگردان میگوید بروید منتظر روح خدا باشید.در چه چیزی بریدی مشکل تو چیست؟در حسرت چه هستی؟برو در حضور خدا بمان تا فوت خدا بر تو آید و از آن به بعد خدا زندگی طبیعی را به شما یاد میدهد.زندگی طبیعی زندگی ای است که وقتی روح خدا بر شاگردان آمد پطرس فراری شد کسی که سایه اش قوت خدا را جاری میکرد.تو نیز هر ترسی داری وقتی روح خدا بیابد قوت خدا در ترس تو و در ضعف تو نمایان میشود.در زندکی تو گیر هایی است که باید بین راستی و کجی یکی را انتخاب کنی.بین غیرت و بی غیرتی بین ایمان و بی ایمانی !یک گرفتاری ای که تو را در ضعف و ترس میبرد و در کشمکش میفتی.جایی که اگر بخواهی درست عمل کنی آن چه که برایت مهم است را از دست میدهی!سخت است انتخاب.تهدید برای تو است.یک جور تجربه ی اینچنینی را پطرس و یوحنا میکنند و مثل عیسی در بیابان عمل میکنند.کار درست را به هر قیمتی هم که شده بکن چون آنی که تو را حمایت میکند خدا است.فرض کن همسرت تو را به خاطر ترس جانش یا برای پول تسلیمت کند و برود!تو دیگر شاید نخواهی او را ببینی. مشابه این در زندگی های ما زیاد هست که در همچین مواقعی نیاز به روح خدا است تا قوت بیاید تا خدا را دیگر به چیزی نفروشی.نه به ترس نه به پول بلکه به هر قیمتی اراده ی خدا را انجام دهد.روح خدا تو را حکمت میدهد و ترس های تو را بر میدارد و از هر اسارتی تو را آزاد میکند،,,,,

اشتراک