پنجمين ستون حکمت -قسمت اول – عدالت يعنی ايستادن در جائی که خدا ميخواهد

کشیش سیامک زرگری
17 سپتامبر, 2017

چکیده موعظه

حکمت خدا قلب نیکوی خداست برای در سلامت زندگی کردن ما.پنجمین ستون ایستادن در«عدالت»است.ایستادن در مشورت ها و طریق های خدا ایستادن در عدالت است.بر مشورت های خدا نیفزا وکم هم نکن آن موقع در جایگاه عدالت هستی.ما گاها فکر میکنیم از خدا عاقل تر هستیم!گاهی بهتر است از میدانم ها میدانم هایمان دست بر داریم!خوشا به حال فروتنان که از خدا برکت خواهند یافت.خدا با خلاقیت ما مشکلی ندارد اما طریق ها ی او با ما فرق دارد.و میخواهد اگر در جایگاه اطاعت از مشورت های او که همان عدالت است بایستیم.کسی که میل به مشورت دارد باید میل به انجام نیز داشته باشد.عدالت طریقی مشخص است خیلی مانوری در آن نیست.عبری کلمه عدالت«صدق »است به معنی عدالت و راستی و هم وفاداری و هم درست بودن است.رک بودن همیشه به معنی بی تربیت بودن نباید باشد!پس درست بودن به معنی راست بودن همیشه نیست.خدا میگوید صادق باش(راستی)اما در طریق های خدا(درستی)!.هوشع10:12«بیا برای خود به عدالت بکار به حسب رحمت درو خواهی کرد ». وقتی صحبت از عدالت است بعنی از مرحله مشورت گذشتی و اکنون میخواهی مشورت را عملی کنی!کلام خدا میگوید توبه و بازگشت کنید تا دوره استراحت و آرامی خدا برای شما فرا برسد.یعنی برگرد آنجا که همه چیز را از دست دادی تا ما بقی آنچه داری را حفظ کنی.شیطان از کسی که در عدالت ایستاده میترسد.مزمور85:10«رحمت و راستی همدیگر را ملاقات کردند عدالت و سلامتی یکدیگر را بوسیدند راستی از زمین رویید و عدالت از آسمان نگریست» .وقتی راستی را با دل خدا میکاری منتظر باش که سلامتی کنار راستی تو می آید و این سلامتی شالوم است آن موقع راستی از زمین برای تو میروید و خدا روی زمین تو را بلند میکند.عهد اول(راستی)برای موسی و (رحمت)از عیسی هر دو هم را در مسیح عیسی ملاقات کردند ونتیجه ی رحمت سلامتی بود زیرا مسیح برای ما در صلیب رفت تاا شلوم خدا بر ما بیاید مسیح عدالت خداست پس باید همان فکر در ما باشد که در مسیح عیسی بود.

اشتراک