پنطیکاست و قدرت نبوت

کشیش سیامک زرگری
19 می, 2013

چکیده موعظه

حزقیال 37.از خدا پیغام میگیرد و روح خدا او را هدایت میکند و یک رویایی میبیندو در این رویا کویری خشک را میبیند پر از اسکلت مردم قاطی گویی قبر دست جمعی است.خدا میگوید این فرزندان من هستند چون نفهمیدند من برای آن ها چه میخواهم اینگونه شدند.خدا میپرسد:ایا برای این استخوانهای خشکیده امیدی هست؟میگوید خدایا تو میدانی.آیا امروز برای جسم بیمار تو که خشک شده برای روابط تو که خشک شده آیا امیدی هست؟خدا گفت بایست و بر این استخوان ها نبوت کن(سخن بگو) و بر آنها بدم و بگو ای استخوانهای خشکیده زندگی تو قابل شفا است .بایست و بگو همانطور که خدا گفت و شد . پس حواست باشد چه بر زبانت می آید چون مطابق آنچه بگویی انجام خواهد شد.پیغام حزقیال همین است که مطابق ایمانت بر تو خواهد شد.مسح خدا با آمدن روح خدا است و میتواند زندگی ها را عوض کند.کلیسا احتیاج به قدرت روح خدا دارد.اعمال 1:3(اگر 50 روز قبل عیسی روی صلیب مرد بعد 3 روز زنده شد و 40 روز با شاگردانش بود و بعد به آسمان صعود کرد به شاگردانش چیزی گفت).او درباره پادشاهی خدا صحبت میکرد و در این پادشاهی یک پادشاه کارش این بود که اسیران را آزاد کند.عیسی در روز صعود گفت دوران من تمام شد (من پادشاهی را روی زمین برقرار کردم الان هر کس به من ایمان بیاورد خدا پدر او میشود و شاهزاده خواهد شد.)و شما هر چه برای پادشاهی لازم داشته باشید دارید به قوت خدا احتیاج دارید.عیسی آمد تا ما هویت خود را پیدا کنیم.مسیح به شاگردانش سه کار را سپرد و گفت 1- پیغام انجیل و خبر خوش را بدهید و بگویید خدا آمده تا در زندگی شما عمل کند و پادشاهی خدا آمده 2-مریض های را شفا بده .شفا نان فرزندان خدا است.اورشلیم از دو معنی اور(زمین)و شلیم(سلامتی ) است.مسیح به شاگردان میگوید در اورشلیم بمانید امروز به ما نیز میگوید در اورشلیم باشید و شفا را بگیرید بایست و نا امید نشو.3پنطیکاست خدا یعنی من آمده ام تا...............

اشتراک