چهارمين معنی شالوم – و شناخت دزدان سبت

کشیش سیامک زرگری
9 سپتامبر, 2018

چکیده موعظه

معمولا خود یهودی ها از عصر جمعه و شنبه یکدیگر را اینگونه خطاب میکنند «شبت شالوم»!شالوم 5 معنی دارد اما چطور شبت را در کنار اینها استفاده میکنند چون که واژه ی شبت وآرامی مهمترین قسمت از 5 معنی شالوم است.یهوه شالوم خدایی است که در هر شرایطی که بیاید آرامی اش می آید حتی اگر شرایط همان باشد.هر کجا سبت و آرامی در زندگی نبود باید به 4 فرمان اول برگشت،آیا خدا در رتبه ی اول در زندگی من قرار دارد؟آیا رابطه من با خدا درست است؟دزدان شالوم(دزدان سبت/دزدان آرامی)که کلام خدا معرفی میکند تا ما را مطلع کند مراقب باشیم.دزد را که بگیری دیگر بر تو قدرتی ندارد و آنچه از تو دزدیده به نام مسیح مطابق شریعت 4 برابرش را به تو باید پس بدهد.برکتی که خدا میدهد را ما باید حفظ بکنیم.گاهی ما دل دیگران را میشکنیم یا آنها دل ما را.همانطورکه زبان ما میتواند برکت و شفا بیاورد همچنین میتواند لعنت و بیماری بیاورد.پس سبت در زبان ماست در خود ماست.در روزهای سخت که همه چیز بهم ریخته است و فشارهای عصبی روی ما هست سبت شاید برای ما وجود ندارد. دزدان سبت:1- شیطان:قاتل سبت است.تمام دنیای تاریکی همه قاتل سبت هستند و تمام نفرت شیطان این بود که انسان در سبت زندگی میکرد.حس حسادت و نفرت او بر داشتن شادی و شبت انسان!از برکت دیگران خوشحال باش اگر نیستی یک چیزی درون تو از خدا نیست و تمام نفرت شیطان هم همین بود چرا تو داری من ندارم؟یوحنا10:10 شیطان آمده تا هلاک کند اما هدا آمده تا حیات ببخشد.کلمه ی« حیات » کاربرد زندگی ملوکانه دارد.تا ما و عیسی در یک پادشاهی ملوکانه سهیم باشیم.اول تسالونیکیان2:12«وصیت میکردیم که رفتار بکنید بطور شایسته ی خدایی که شما را به ملکوت و جلال خود میخواند». پادشاه آسمان که ما را دعوت کرده است میخواهد از زندگی بردگی خود جدا شویم.او عادل است و وعده داده فرزندان فرد عادل گرسنه نخواهند ماند، فقط باور ما بر روی یهوه خدای حقیقی باشد و باور کنیم او کیست و او پادشاه است.بله بر روی زمین درد ها هست بر خود مسیح هم درد ها بود اما او وسط درد سبت داشت و اطاعت پدر کرد.ما نیز در عیسی میتوانیم........

اشتراک