چه کنم تا زندگی من در سَبّت قرار گیرد

کشیش سیامک زرگری
26 آگوست, 2018

چکیده موعظه

آرامی از خدا می آید.اگر از بالا آرامی نیابیم آرامی روی زمین معنا نمیابد.خدا میخواهد در قلب و افکار ما سبت و آرامی باشد.یوحنا10:10«دزد نمی آید مگر اینکه بزدد بکشد و هلاک کند » چه چیز را میدزدد؟شالوم و سبت،هر چه خدا به عنوان برکت به تو میدهد.خیلی مواقع افکار مذهبی نیز دزد سبت میشود.همچون شفای زن خمیده توسط عیسی در روز شبت و مخالفت فریسیان که مذهبی بودند!سبت روزی است که خدا بار سنگین شش روز سختی از خودت و دنیا را بردارد(بیاید ای گرانباران).افکار مذهبی که ما را محکوم میکند دزد سبت است.روزهفتم که برای یهودیان شنبه بود به یکشنبه انتقال پیدا کرد زیرا رستاخیز مسیح است و در رستاخیز عیسی روزهای قبل که شاگردان در ترس بودند در غصه ی کشته شدن خداوند بودند و وضع خوبی نداشتند و آشفته بودند ،مسیح واژه ی «شالوم» را بر آنها اعلام میکند.اما قرار نیست ما هفته ای یک روز سبت کنیم بلکه خدا میخواهد تمام روزهای ما در مسیح عیسی سبت باشد.پس خدای سبت هفت روز هفته را برای ما افکار سلامتی دارد.زندگی هر کس تفکر اوست.سبت از طرز تفکر ما می آید.با باور کلام خدا میتوان سبت او را داشت چرا که فکری که به باور برسد در زندگی با یقین ،اطمینان و آرامی تولید میکند.خیلی از ما دعا میکنیم خدا ما را از موانع و زخمهای درونمان آزاد کند و مارا عوض کند.آیا من با دعا کردن عوض میشوم؟دعا شرط اول است اما شرط آخر نیست چرا که خدا میگوید تا افکارت را عوض نکنی تبدیل نمیشوی و نمیتوانی سبت را تجربه کنی.معمولا افکار ما باعث میشود ما یک کاری را انجام دهیم.خاصیت فکر تولید کار و عمل است.به همین دلیل کلام خدا در یعقوب میگوید ایمان عمل تولید میکند و ایمان بدون عمل مرده است زیرا خاصیت فکر ایمانی باید عملی تولید کند و طرز فکر به یک شخصیت تبدیل میشود .شخصیتی که زندگی ما را میسازد متشکل از عادت هایی است که بر پایه ی یک فکر مثبت یا منفی بنا شده است. اگر در زندگی ما شالوم نیست باید تفکراتمان را بررسی کنیم.برای تغییر زندگی باید افکار عوض شود.به این جهت است که میخواهیم افکارمان به شباهت مسیح در بیاید زیرا او خدای شبت و سلامتی است.اگر میخواهی فردی در زندگی ات را عوض کنی افکار سلامتی را با زبان به او اعلام کن تا در او باور شود و اینگونه او شخصیت تازه خواهد یافت.سه اصطلاحی که در این روند به ما کمک میکند تا وضعیت خود یا دیگران را بسینجیم:1..........

اشتراک