کليد شکستن قدرت ترس و نا اميدی

کشیش سیامک زرگری
11 مارس, 2018

چکیده موعظه

رساله یعقوب باب 5 آیات 14و15«اگر کسی از شما مبتلای بلایی باشد دعا نماید و اگر کسی خوشحال باشد سرود بخواند و هرگاه کسی از شما بیمار باشد کشیشان کلیسا را طلب کنند تا برایش دعا کنند و او را به روغن تدهین کنند و دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید و اگر گناهی کرده باشد آمرزیده خواهد شد نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا نمایید تا شفا یابید زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد». بیمار در آیه 14 وکلمه مریض در آیه 15 ،در زبان یونانی کلمه اول به معنای بیماری های روحی ،عاطفی و روانی ضعف پریشان حالی مشوش بودن و شخص حیران ترجمه شده است و اصطلاح دوم« مریض» درباره ی جسم است.به طور خاص درباره ی بیماری های روحی میخواهیم صحبت کنیم و بیماری های فکری احساسی و عاطفی و به طور خاص از میان آنها یاس و ناامیدی و ترس و افسردگی است.امروزه هر دکتری میرویم ابتدا از چهره میگوید فشار عصبی و افسردگی ریشه ی بیماری است.افسرده کسی است که میل و تلاش و انگیزه برای زندگی ندارد.انگیزه برای به خود رسیدن ندارد.کسانی که به استقبال مرگ میروند آن هم مرگ بدون درد.و به دنبال پایان دادن به زندگی خود هستند.کسی که در زندگی اش شادی ندارد به نوعی دچار یک نوع یاس هست و حتی در میان ایمانداران هم رخنه کرده است.برای هر درمانی دردها را باید شناخت از این رو لازم است دلایل بروز ترس و نا امیدی را بررسی کنیم.10 دلیل رسیدن به ترس و افسردگی :......

اشتراک