کليسا برخيز سرزمينمان را شيطان ويران کرده

کشیش سیامک زرگری
15 ژانویه, 2017

چکیده موعظه

دعوت خدا این است آیا میخواهید در شکاف سرزمینتان بایستید؟قلب خدا برای این سرزمین میتپد.عوض شدن رژیم واقتصاد و فقر دلیل بر درست شدن همه چیز نیست اما خدا میخواهد ما در این دیوار(سمبل ارزش،استواری،مقاومت) بایستیم.شکاف خطری است که اعلام میشود.امروز خدا اول پیام او با کلیسا است که توبه کنند بایستند و بلند شوند تا مسح خدارا بگیرند و بعد نور و نمک شوند.ما ایران را ویران کردیم زیرا دائم ناسپاسی کردیم غر زدیم و لعنت دادیم.سرزمین ما سرزمینی بود که از جهان برای تفریح و ماهی گیری میامدند اما چی در این سرزمین باقی مانده؟حتی آبی نمانده.اما اگر نایستیم از این بدتر خواهد شد.برای این سرزمین دعا کن.خدا با آیات و معجزات خود کلامش را ثابت میکند.اگر این سرزمین برکتی در آن است به واسطه کلیساهایی است که در این سرزمین بود و برای این سرزمین دعا کردند.کلیسا باید دلیل برکت یک سرزمین باشد کلیسا بایستد و از خدا رحمت بطلبد.اگر جامعه ای سقوط میکند به علت آن است که کلیسا به درستی کار خود را انجام نمیدهدظیطان میداند کلیسا قدرت دارد و اگر پا بگیرد این سرزمین دوباره بنا میشود به همین دلیل در ایران نمیگذارد بنا شود.به نام عیسی مهم نیست زیر در سراسر جهان ایرانیان ایماندار می ایستند و برای این سرزمین دعا خواهند کرد.کلیسا باید مسح داشته باشد(هر که به مسیح ایمان داشته باشد کلیسا ی خداوند است)،همه باید مسح بگیریم،دو از یک بهتر و به سه قوت بیشتر خواهد بود.ما ایرانیان همیشه یاد گرفتیم که پدر حضرت خانه است اگر پدر داشته باشد فرزند به ارث میبرد دارایی را و اگر نداشته باشد هیچ نخواهد داشت!پس همیشه یاد گفتیم از پدر بگیریم یا دم مادر را ببینیم به همین دلیل وقتی وارد کلیسا نیز میشویم فکر میکنیم باید از کشیش بگیریم در حالیکه خدا میگوید هر کدام از ما ارزش معادل داریم و خدا میخواهد تک تک ما را مسح کند تا با هم دعا و شفاعت کنیم.ما باید به جای خود و پدران و اجدادمان توبه کنیم به جهت بدی هایی که کردند و هر شرارتی که کردند زیرا لعنت تا سه یا چهار نسل میرود پس خداوندا از گناهان اجدادمان بگذر.باید در دعا و تقدیس باشیم در رابطه با خودمان خدا و دیگران.قلب و فکرمان را باید تقدیس کنیم تا قوت خدا را بگیریم.در کتاب یونس خدا نینوا را از داوری خبر داد که به زودی میآمد تمام مردم آنجا و شاه آنجا روزه گرفتند و در حضور خدا توبه کردند و خدا از ریزش دیوار های این شهر منصرف شد.با توبه ی کلیسا مسح و قوت و جلال خدا می آید.ابتدا به خودمان رجوع کنیم از خودخواهی هایمان توبه کنیم ازحرفهای بیهوده توبه کنیم.اعمال 3:19«توبه و بازگشت کنید تا دوران استراحت و اوقات راحتی شما فرا برسد». ما باید نماینده ی توبه ی این سرزمین باشم.
وقتی صحبت از قدوسیت میشود یعنی بیایید همچون خدا مقدس باشید و این یک دعوت است که سیرت پاکی چون خدا داشتن و قلبی مثل او داشتن و مثل خدا حرف زدن،فکر کردن و عمل کردن.مقدس بودن همان آیه ای است که خدا میگوید انسان را به تصویر خود آفریدیم.گناه نکردن و شریعت بخشی از قدوسیت است اما معنای اصلی آن در جایگاه خدا ایستادن و مطابق آن عمل کردن است.خدا از ازل که حتی گناهی وجود نداشت قدوس بود و با محبت بود.پس خدا گفت چون مقدس هستم انسان را مثل خودم مقدس خلق میکنم.بعد تر که انسان سقوط کرد و جایگاه خود خارج شد بعد دیگری از قدوسیت بر گناه آمد که گناه نکن مقدس باش و بر سر جایگاه و دعوت اصلی خود به عنوان یک شاهزاده برگرد.قدوسیت با توبه رابطه مستقیم دارد زیرا توبه یعنی بازگشت کردن.اگر جایی حرفی میزنی نگران میشوی گناه کردی بله اگر حرف نا به جایی است و خارج از جایگاه تو در خداست از قدوسیت خارج است و فوری توبه کن به جایگاه اولیه خود بازگشت کن.مریضی را ببینی و برایش دعا نکنی گناه است.پس گناه را چیزهای عجیب ندانیم خیلی چیزها میتواند گناه باشد.بی ایمانان بله عیسی را نمیشناسند اما بعضا صلح و انصاف درون آنهاست و هر چیز نیکویی از خداست.و اگر چیزی درون توست برای برکت هزار نسلی که به تو رسیده شکرگزاری کن.خدا میخواهد کلیسا پیش از مردم حرکت کند.از منیت های خود توبه کنیم.اول پطرس1:15«مثل آن قدوس که شما را خواده شما نیز در تمام سیرت خود مقدس باشید زیرا مکتوب است که مقدس باشید زیرا من قدوسم». بیایید به آن شایستگی رفتار کنید.محبت نیز باید حکیمانه باشد که مبادا شیطان از بی حکمتی در محبت ما را به مسیر منحرف ببرد.مزمور32«خوشا به حال کسی که گناهان اوآمرزیده گردید و گناهان وی مستور شد خوشا به حال کسی که به وی خداوند جرمی به حساب نیاورد و در روح او حیله ای نباشد،هنگامی که خاموش بودم استخوانهایم پوسیده میشد از نعره هایی که تمام روز میزدم چونکه دست تو روز وشب بر من سنگین بود رطوبتم به خشکی تابستان مبدل گردید به گناه خود نزد تو اهتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم گفتم عصیان خود را نزد تو اقرار میکنم پس تو آلایش گناهانم را عفو نمودی.از این رو هر کقدسی وقت اجابت نزد تو دعا خواهد کرد وقتی آبهای بسیار به سیلان آید هرگز بدو نخواهد رسید.تو ملجای من هستی و مرا از تنگی حفظ خواهی کرد مرا به سرود های نجات احاطه خواهی نمود.تو را حکمت خواهم آموخت و به راهی که باید رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر توست نصیحت خواهم نمود.مثل اسب و قاطر بی فهم مباش که آنها را برای بستن به دهنه و لگام زینت میدهد و الا نزدیک تو نخواهد آمد.غمهای شریر بسیار میباشد اما هرکه بر خدا توکل دارد رحمت او را احاطه خواهد نمود.ای صالحان در خدا شادی و وجد کنید و ای همه راست دلان در خداوند ترنم نمایید».
اگر خود را تقدیس کنیم و روح خدا در ما کار کند حتما در ما چیزی میابد که نیاز به تقدیس دارد(فکر،زبان،چشم،قلب...).اما نمیخواهد ما را محکوم کند بلکه میخواهد ما را کمک کند تا مثل خدایی که ما را فراخوانده رفتار کنیم.مقدس بودن به این معنی نیست که من خطا نکنم بلکه به این معناست میخواهم خدایا مثل تو عمل کنم اما ممکن است بیفتم و خدا گفته مرد عادل 7بار بیفتد باز بلند میشود.بیاییم زبانمان را تقدیس کنیم و به جای گله و شکایت و طلب دریافت زبانمان را برای دادن برکت استفاده کنیم آمین که خدا قدم های تو را مبارک خواهد کرد.خدایا مرا مسح کن مثل تو عمل کنم تا در شکاف خانواده محله شهر دانشگاه محیط کار و هرکجا میروم بایستم.

اشتراک