کلیسا بلندشو و دروازهای جهنمو ببند!

کشیش سیامک زرگری
15 مارس, 2020

چکیده موعظه

خدایا اگر جواب دعایم را نمیدهی لااقل به دادم برس.لوقا11:9«بکوبید باز خواهد شد بطلبید داده خواهد شد»برخی میگویند دیگر چطور بیشتر بکوبم؟چرا پاسخی نیست؟یکی از دلایلی که درها به روی ما بسته ست و علی رغم کلام خدا، تغییری پیش نمیاید چرا آسمان بسته است چرا میکوبم باز نمیشود؟ را در این جلسه خواهیم دانست. کلام خدا به موسی گفت قوم را بیرون بیاور حرکت کنید و در سرزمین وعده ساکن شوید.جایی که ساکن شویم شالوم و برکت و امنی و قوت خواهد بود و آنجا سرزمین موعود خواهد بود.هر کدام از ما که دعا میکنیم انتظار داریم در جایی ساکن شویم که برای آن دعا میکنیم.دعا که میکنیم خدا از ما انتظاری دارد و میخواهد ما را از شرایطمان بیرون بیاورد از این رو باید یک مسیری را طی کنیم،زمانی طول میکشید و برای دانستن این زمان فهم لازم است.برای قوم خدا 11 روز در نظرگرفته شده بود.چرا این قوم به جای 11 روز(دو هفته کمتر)به 40 سال رسید؟اعداد14«خدا گریه های ایشان را شنید.روزهایی که این قوم نداشت گریه میکرد الان هم وسط راه باز دارد گریه میکند ،بر موسی و هارون غرغر کردند،ما وعده های خدا را خیلی اوقات خراب میکنیم و درهای رحمت را میبندیم فقط به خاطر غرغر زیرا ناسپاسی و ناشکری اعتراض به شرایطی است که داخلش هستی.اما خدا برای این قوم به فکر نان روزانه ی آنها نیز بود اما غرغر آنها باعث شد زمانها طولانی شود و درها بسته شود.غرغر سلامتی را به مریضی کار را به بیکاری خوشی را به غم تبدیل میکند.غرغر آسمان را میبندد به همین دلیل آن دری که میزنی و بسته است و محکم است  به دلیل غرغر های تو است.اگر خدا باز نمیکند زیرا ما در را بستیم مشکل را در خودمان جستجو کنیم.قوم اسرائیل خواستند به مصر برگردند!وقتی ناسپاسی داری یعنی از آن شرایط ناراضی هستی.اعداد20:2«برای آنها آب نبود قوم با موسی منازعه کردند که کاش میمردیم چرا ما را به این بیابان آوردید تا در اینجا بمیریم؟(پیغام مرگ/منفی)اینجا چیزی نیست آب بنوشیم و زراعت کنیم.موسی از خدا گرفت و از صخره برای آنها آب جاری شد.پیغام این است که شکرگزار باشیم زیرا شکرگزاری درهای رحمت را باز میکند.21:4«هر چه خدا بیشتر به این قوم میدهد بیشتر ناسپاسی میکنند»به گذشته ی خود نگاه کن به 5 سال گذشته ات و سالی یکی از معجزاتی که خدا در زندگی ات گفته را نام ببر.کدامش را امروز برایش شکرگزاری میکنی؟برای کدام شکرگزاری که الان منتظری در ششم برایت باز شود؟برای چیزی که تو غرغر میکنی دیگران برای داشتنش دعا میکنند که برایش شکرگزاری نیز میکنند برای داشته هایت شکرگزار باش.آدمها در عصبانیت چیزهایی میگویند نیست که اتفاقا هست مثلا تو هیچ وقت به من خوبی نکردی!(واقعا هیچ وقت نبوده یا اینبار چون خیلی خشم داری اینطور میگویی).شکرگزاری باعث مشوید خدا صخره ی سخت را بشکافد تا آب بیاید اما غرغر باعث میشود اگر لب دریا روی هم آب خشک شود.,,,,

اشتراک