ایوب 33:38
برای دیدن موعظه های بیشتر به پایین اسکرول کنید!