به قدس‌های تو داخل شده‌ام

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!