دست‌ها را برافرازید – خوانیم خدای قدوس

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!