سرود پرستشی اعلام کنم خداوندم زنده

سرآیندگان : خواهر نیلوفر و برادر وحید‌ - روزبه
سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!