قلب من دست توست جانم سر مست توست

سرودنامه

این سرودپرستشی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!